4397_1264
4397_1264
kostra
2019-05-24T15:39:00.000Z
no
tjenesteområde Brann og ulykkesvern Austrheim, faktaark Brann og ulykkesvern Austrheim

KOSTRA nøkkeltall

Austrheim - 1264 (Hordaland)

Brann og ulykkesvern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Brann og ulykkesvern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Austrheim Kostragruppe 02 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Brutto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 424 1 356 1 683 1 510 1 215 1 354 1 446 1 587 1 042 1 119 1 153 1 227 1 002 1 069 1 106 1 167 1 019 1 046 1 106 1 090
Brutto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 1 147 1 078 1 269 1 274 979 1 104 1 179 1 228 831 897 929 978 804 861 897 937 833 859 914 897
Brutto driftsutgifter funksjon 338 per innbygger, konsern (1000 kr) 1000 kr 277 277 414 236 236 250 266 359 211 222 224 249 198 207 209 231 186 187 192 193
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 260 1 187 1 398 1 353 863 962 1 020 1 158 762 807 822 887 740 778 794 847 799 808 830 855
Netto driftsutgifter til funksjon 338 pr. innbygger, konsern (kr) kr 117 143 196 79 5 15 20 70 60 60 57 74 60 59 56 72 66 55 34 52
Netto driftsutgifter til funksjon 339 pr. innbygger, konsern (kr) kr 1 142 1 044 1 202 1 274 858 946 1 000 1 088 702 747 765 814 680 718 738 776 734 753 796 803
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,63 0,62 0,62 0,00 .. .. .. .. 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,70 0,70 0,71 0,70 0,72 0,73
Årsverk til forebygging, funksjon 338, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,00 0,00 0,00 0,00 .. .. .. .. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,23 0,24 0,23 0,22 0,22 0,22 0,22
Årsverk til beredskap, funksjon 339, per 1000 innbyggere (årsverk) årsverk 0,63 0,62 0,62 0,00 .. .. .. .. 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,47 0,49 0,48 0,50 0,51
Antall bygningsbranner (antall) antall 0 4 1 3 126 154 131 180 2 382 2 567 2 711 2 924 2 656 3 009 3 079 3 303 325 230 227 260
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall) antall 13 13 5 0 919 760 567 436 15 160 11 091 9 745 7 430 15 710 11 641 11 145 7 701 2 028 1 431 1 176 1 319

Kontakt