4471_1547
4471_1547
kostra
2019-05-21T21:35:00.000Z
no
tjenesteområde Regnskap Aukra, faktaark Regnskap Aukra

KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Regnskap

Publisert 15.03.2019.

Det er gjort enkelte rettinger siden publisering. Se rettelogg for Kommuneregnskap her.
Se rettelogg for fylkeskommuneregnskap her

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Regnskap

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 17,7 26,8 21,4 22,8 2,4 3,7 4,1 1,6 9,8 11,0 10,2 10,2 2,9 4,1 3,7 2,1 3,0 4,0 3,8 2,5 2,2 3,5 3,3 1,2
Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 3,3 2,7 0,5 0,3 2,0 2,7 2,6 1,8 2,3 2,8 2,1 2,5 1,5 2,1 1,8 1,2 1,4 2,0 1,9 1,3 1,4 1,8 1,7 1,0
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 57,0 78,8 77,3 91,5 20,1 23,3 25,0 24,1 45,0 52,0 53,4 53,5 19,0 20,9 21,7 21,5 16,0 17,8 18,2 17,6 19,9 23,5 21,8 19,3
Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent -19,2 -36,5 -27,8 -41,2 29,9 31,3 31,6 40,9 -18,7 -12,0 -14,8 -16,2 36,6 39,6 39,5 43,5 34,2 37,2 35,9 40,2 58,8 59,7 60,5 66,3
Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 72,0 70,9 80,7 70,3 86,0 85,3 87,4 91,1 59,9 61,6 66,7 66,1 101,1 101,3 101,9 105,5 98,9 98,9 98,6 101,7 118,9 119,3 118,8 120,2
Frie inntekter per innbygger (kr) kr 53 195 55 980 57 419 59 025 53 725 54 957 55 446 56 726 69 652 68 787 70 853 73 196 49 775 52 158 53 619 55 132 50 630 53 174 54 801 56 336 50 314 52 632 54 258 55 791
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 47,2 67,4 72,7 88,5 7,1 7,6 8,4 9,6 24,4 30,0 33,2 37,3 7,2 8,5 10,1 11,1 7,1 8,3 9,6 10,8 5,4 6,1 6,7 8,1
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) prosent 14,9 12,4 43,8 24,3 11,0 10,8 14,5 17,3 15,7 12,8 22,3 19,4 14,5 14,7 14,5 15,1 15,1 14,9 14,6 15,3 13,6 14,2 14,8 14,2
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent) prosent 92,2 9,2 53,8 98,1 25,5 32,9 31,0 26,4 64,4 56,4 54,3 62,4 23,9 24,7 24,5 25,7 27,4 30,7 29,3 34,3 18,4 18,6 22,5 25,2

Kontakt