4401_1547
4401_1547
kostra
2019-05-24T21:37:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Aukra, faktaark Helse- og omsorgstjenester Aukra

KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 30 478 30 601 33 979 36 745 25 922 27 239 28 651 31 136 40 386 42 560 43 974 46 535 23 072 24 341 25 456 27 206 22 599 23 751 24 800 26 506 25 360 26 524 28 165 30 350
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 347,8 372,0 412,8 413,1 312,5 315,9 332,2 328,7 478,6 480,7 489,7 483,9 299,3 302,9 312,3 311,5 287,0 290,6 299,3 298,1 340,5 345,6 357,6 354,3
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 25,4 26,4 25,4 26,7 32,8 31,3 30,3 30,1 28,0 29,2 29,3 29,5 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 33,7 34,3 34,7 35,9
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 75,3 74,4 74,0 74,3 71,9 73,1 73,1 73,1 72,4 74,1 74,0 74,9 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 74,0 75,3 75,0 74,6
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,64 0,66 0,77 .. 0,50 0,50 0,51 .. 0,69 0,71 0,75 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,58 0,59 0,58 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 34,3 31,9 34,9 .. 34,8 33,9 34,0 .. 36,5 34,2 33,1 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 34,7 35,0 35,6 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 33,8 39,4 36,4 .. 44,5 45,6 47,1 .. 37,4 39,3 38,4 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 43,0 42,8 44,6 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 16,3 17,0 12,7 .. 13,9 16,3 12,5 .. 17,4 21,3 16,3 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 13,9 13,7 13,1 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 100,0 100,0 100,0 100,0 87,5 89,3 89,1 91,2 97,8 97,7 98,3 99,1 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 88,2 90,0 91,6 90,8
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 466 3 463 3 709 : 3 028 3 203 3 470 : 4 133 4 451 4 680 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 2 891 3 041 3 186 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,51 0,30 0,65 .. 0,44 0,35 0,44 .. 0,62 0,52 0,70 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,46 0,45 0,44 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 1,95 1,45 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,90 0,92 0,87 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,4 4,4 3,9 4,8 4,7 4,8 4,8 5,2 5,1 5,6 5,7 6,0 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,4 4,3 4,4 4,6
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,2 8,2 8,2 8,2 10,7 10,6 11,0 11,5 19,6 20,0 20,3 19,5 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,1 11,4 11,3 11,8 11,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 11,1 11,0 11,0 11,0 9,1 9,1 9,4 10,1 13,5 12,9 13,4 13,5 9,1 9,2 9,5 9,5 9,0 9,1 9,4 9,4 8,4 8,7 8,7 9,0
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 44,1 34,4 34,8 43,2 28,0 30,6 34,4 36,8 56,7 54,7 56,7 56,8 34,0 37,0 39,4 42,1 33,9 36,9 39,5 42,4 31,7 35,1 38,7 41,1
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 100,0 106,1 96,8 94,1 92,3 93,2 90,5 92,3 91,3 93,1 94,5 91,9 88,6 91,8 90,6 90,1 83,3 87,7 88,6 88,1 92,1 96,7 91,7 93,0
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt