4398_1547
4398_1547
kostra
2019-05-24T15:36:00.000Z
no
tjenesteområde Eiendomsforvaltning Aukra, faktaark Eiendomsforvaltning Aukra

KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Eiendomsforvaltning

Publisert 15.03.2019.

En tabell med tall  for fylkeskommunal eiendomsforvaltning har blitt oppdatert etter publisering. Se rettelogg her. 

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Eiendomsforvaltning

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) prosent 9,9 10,2 8,5 8,3 7,8 8,1 8,1 8,1 11,3 11,6 10,9 11,7 8,7 8,9 8,9 9,0 8,7 8,8 8,9 9,0 7,9 8,0 8,0 7,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) kr 108 146 135 129 185 212 199 180 270 398 424 585 242 258 271 295 246 259 279 303 159 177 180 199
Areal på formålsbygg per innbygger (m2) m2 5,90 5,79 5,85 6,49 5,57 5,68 5,49 5,92 10,90 10,56 10,19 9,56 5,08 5,12 5,17 5,13 4,89 4,94 4,95 4,95 5,79 5,79 5,60 5,66
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) kr 60 53 43 23 59 72 67 61 150 158 156 146 86 94 100 100 93 101 109 110 84 79 97 74
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) kr 633 629 588 608 469 483 523 518 502 547 567 669 482 515 517 562 481 525 540 580 402 415 441 459
Herav utgifter til renhold (kr) kr 196 195 191 170 157 153 179 166 82 126 138 192 144 152 157 161 143 150 156 159 111 123 132 131
Herav energikostnader per kvadratameter (kr)1 kr 145 177 172 181 108 109 113 119 121 139 147 172 102 109 111 126 101 109 113 127 99 99 101 104
1Før 2017 har dette tallet blitt beregnet ut i fra samlet areal av de utvalgte (fylkes)kommunale formålsbyggene kommunen eier og leier. Her ser vi kun utgiftene opp mot arealet kommunen eier.

Kontakt