4396_1547
4396_1547
kostra
2019-05-24T15:35:00.000Z
no
tjenesteområde Bolig Aukra, faktaark Bolig Aukra

KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Bolig

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Bolig

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) antall 45 45 45 69 1 518 1 491 1 508 1 467 603 615 588 511 94 337 96 397 98 092 96 649 107 088 109 006 110 994 109 678 5 791 5 895 6 130 6 114
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall) antall 13 13 13 19 21 21 21 23 34 35 33 29 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 23 23
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent) prosent 71 71 71 75 67 69 69 62 51 43 46 46 52 52 52 53 48 48 48 48 55 53 54 59
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner (kr) kr 1 575 1 195 2 890 7 224 1 252 1 363 1 222 2 510 3 715 2 492 3 045 3 390 1 303 1 527 1 426 1 505 1 466 1 648 1 473 1 490 1 366 1 754 1 525 1 999
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) kr 24 487 21 154 31 590 16 841 8 534 7 886 9 171 8 761 14 544 13 108 15 095 19 052 7 831 9 138 9 216 9 620 8 369 9 673 9 865 10 347 8 621 9 319 11 400 10 612
Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal bolig (prosent) prosent 18 50 73 35 37 28 25 24 30 34 34 28 30 30 29 30 33 34 33 33 31 34 28 29
Husstander i midlertidige botilbud i mindre enn 3 måneder (antall) antall 1 0 0 0 16 14 5 19 3 2 1 3 2 903 2 638 2 449 2 737 3 710 3 477 3 323 3 549 55 59 42 54
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall) antall : : : : 1,4 0,8 1,1 1,0 1,5 1,3 0,8 1,3 1,5 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,6 1,1 1,1 1,1
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall) antall 11,4 16,4 14,3 12,4 15,2 14,9 11,9 10,3 11,4 12,5 9,5 8,7 19,2 18,9 16,2 14,6 20,3 20,0 17,3 15,7 15,1 15,2 12,8 11,4

Kontakt