4394_1547
4394_1547
kostra
2019-05-24T21:42:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Aukra, faktaark Barnevern Aukra

KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 3 935 3 563 25 417 7 277 6 754 7 068 7 180 7 564 9 247 9 650 16 233 13 111 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 5 891 6 010 7 086 6 819
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,4 3,1 5,0 4,7 4,2 4,9 4,8 4,4 4,7 4,6 5,0 4,6 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 3,7 3,9 4,0 3,8
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,6 4,6 5,7 5,5 4,4 5,3 5,2 5,1 5,3 5,3 5,4 5,1 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 3,9 4,2 4,4 4,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 2,8 4,4 4,7 4,5 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 5,2 4,8 4,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,0 4,1 4,2 4,1
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 45 407 38 716 32 329 33 885 51 229 51 865 54 010 58 266 42 664 47 092 57 649 66 366 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 41 131 41 722 44 005 50 281
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 9 885 29 000 56 581 78 286 25 400 24 690 27 441 35 648 29 295 31 816 48 962 50 371 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 28 234 27 984 32 641 32 703
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 306 750 601 308 1 191 000 148 000 360 589 349 630 325 817 349 390 442 000 459 855 641 709 444 183 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 384 566 377 515 414 928 378 832
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 16,4 17,6 21,0 17,0 22,8 22,8 23,2 22,8 17,6 17,2 18,8 13,5 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 21,0 20,6 20,8 19,1
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 63 58 91 93 83 78 79 81 76 77 76 90 82 85 86 87 83 86 87 88 70 74 77 80

Kontakt