4407_0214
4407_0214
kostra
2019-06-20T13:57:00.000Z
no
tjenesteområde Plan, byggesak og miljø Ås, faktaark Plan, byggesak og miljø Ås

KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Plan, byggesak og miljø

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall 3 7 4 5 328 322 260 288 338 230 282 222 192 170 178 172 3 740 3 482 3 364 3 214 3 848 3 600 3 462 3 288 290 266 228 252
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. 44 .. 33 45 55 38 42 37 41 35 39 60 39 42 50 45 48 43 46 45 48 43 46 36 59 31 46
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall 267 245 252 292 14 426 12 972 12 402 12 708 13 342 11 692 10 790 9 370 9 980 8 506 9 080 7 634 176 652 161 732 157 340 149 336 187 490 173 182 169 910 161 122 13 776 13 890 13 092 13 520
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 181 .. 86 0 7 486 0 4 782 0 6 184 0 4 348 0 5 088 0 3 168 0 87 674 0 66 584 0 93 284 0 72 668 0 7 508 0 6 384
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 16 15 16 .. 22 21 18 .. 18 15 19 .. 15 14 38 .. 16 16 20 .. 16 16 20 .. 21 20 20
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. 30 29 20 .. 41 44 37 .. 32 35 34 .. 36 34 45 .. 36 32 37 .. 36 33 38 .. 40 42 34
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. 8 .. 0 106 76 138 0 128 192 84 0 14 124 82 0 3 188 3 570 3 984 0 3 930 3 570 4 734 0 214 108 222
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 53 96 46 80 140 236 367 286 136 143 166 218 2 175 2 333 2 598 2 448 2 179 2 341 2 600 2 448 12 42 0 22
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. 100 100 100 .. 95 98 94 .. 91 93 98 .. 95 97 97 .. 95 96 96 .. 95 96 96 .. 94 99 91
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. 50 50 .. .. 48 49 49 .. 49 46 48 .. 49 50 49 .. 49 49 49 .. 49 49 49 .. 46 47 47
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent 100 .. 98 100 99 99 96 91 90 94 94 96 83 93 73 76 84 86 86 82 84 86 86 81 99 98 96 90
Netto endring i antall boliger (antall) antall 125 117 .. .. 7 470 5 604 0 0 4 102 4 412 0 0 2 410 2 068 0 0 119 516 47 290 0 0 124 816 47 860 0 0 7 120 8 464 0 0

Kontakt