4401_0214
4401_0214
kostra
2019-06-18T01:41:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Ås, faktaark Helse- og omsorgstjenester Ås

KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 17.06.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Landet uten Oslo Landet Akershus
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 17 896 19 283 20 319 22 293 18 997 20 270 21 228 22 741 20 318 21 604 22 976 24 892 25 078 26 382 27 575 29 372 23 072 24 341 25 456 27 244 22 599 23 751 24 800 26 539 19 053 20 288 21 124 22 501
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 231,7 229,7 237,5 259,9 245,6 251,1 261,7 266,1 259,0 265,9 273,5 278,4 341,6 344,8 335,2 337,9 299,3 302,9 312,3 311,6 287,0 290,6 299,3 298,2 238,8 237,8 245,7 244,8
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 27,1 27,5 27,4 29,9 28,4 29,1 29,2 29,7 28,3 28,4 28,0 28,6 33,5 34,1 34,0 34,8 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 28,5 29,1 28,7 29,3
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 70,1 73,6 74,1 71,7 73,9 74,7 74,7 74,1 75,1 75,4 76,0 75,4 71,6 72,6 74,8 75,2 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 69,5 71,0 71,5 71,4
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,59 0,55 0,57 .. 0,51 0,53 0,54 .. 0,53 0,51 0,52 .. 0,59 0,59 0,56 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,54 0,54 0,56 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 26,6 27,7 24,9 .. 32,0 31,7 31,3 .. 32,3 33,2 33,0 .. 34,5 34,5 33,9 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 30,3 30,2 28,6 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 44,1 45,8 46,9 .. 49,9 49,6 49,9 .. 51,5 51,6 52,0 .. 43,8 44,5 44,9 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 47,5 47,2 47,4 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 13,3 14,8 14,8 .. 11,3 12,7 11,1 .. 10,1 13,9 9,4 .. 12,3 16,1 11,5 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 12,9 12,6 12,1 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 82,4 83,6 87,0 87,0 83,8 86,2 84,8 85,6 84,9 84,5 90,9 92,2 79,9 80,9 86,1 86,6 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 85,4 85,9 89,8 90,7
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 3 479 3 803 3 894 : 3 255 3 520 3 636 : 3 497 3 653 3 892 : 3 024 3 254 3 369 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 088 3 284 3 468 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 2,2 4,6 11,5 1,2 2,8 2,1 2,1 2,4 0,4 1,0 1,3 0,4 1,9 2,5 2,4 2,2 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 6,2 6,0 5,9 5,7
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,58 0,51 0,81 .. 0,51 0,50 0,55 .. 0,49 0,38 0,62 .. 0,43 0,34 0,45 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,49 0,52 0,54 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,72 0,75 0,72 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,5 5,3 5,4 5,1 4,3 4,6 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 4,9 4,3 4,5 4,3 4,7 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,5 4,7 4,6 4,7
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 6,9 6,9 8,1 8,0 9,2 9,3 9,8 9,8 9,9 10,2 10,3 10,6 10,3 10,5 10,4 10,6 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,2 8,9 9,2 9,7 9,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,3 8,1 8,3 8,2 9,1 8,5 8,6 8,6 8,3 8,2 8,7 8,7 9,0 9,2 9,5 9,7 9,1 9,2 9,5 9,6 9,0 9,1 9,4 9,5 9,7 9,5 9,7 9,6
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 43,5 47,7 48,7 60,7 34,0 37,1 41,7 45,3 35,8 41,1 44,4 49,1 36,7 40,8 42,3 49,4 34,0 37,0 39,4 42,2 33,9 36,9 39,5 42,5 32,6 34,9 38,3 40,5
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 50,2 75,9 88,9 95,4 84,6 92,9 93,7 85,1 89,9 94,3 90,3 89,4 93,7 92,1 92,7 93,5 88,6 91,8 90,6 90,6 83,3 87,7 88,6 88,4 83,6 87,5 84,2 80,4
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt