4405_0906
4405_0906
kostra
2019-04-26T12:23:00.000Z
no
tjenesteområde Kultur / Barne- og ungdomstiltak Arendal, faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak Arendal

KOSTRA nøkkeltall

Arendal - 0906 (Aust-Agder)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Arendal Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,0 3,6 3,7 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,0 3,8 3,8 3,8 3,8
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,1 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 1,0 1,2 1,2 1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) (1000 kr) 1000 kr 48 700 42 546 43 121 54 570 1 704 265 1 799 721 1 956 843 2 091 699 4 223 843 4 399 063 4 743 091 5 015 479 4 865 165 5 115 506 5 500 394 5 914 335 129 637 130 471 126 603 143 756
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 962 1 878 2 050 2 223 1 887 2 027 2 122 2 237 1 998 2 097 2 224 2 343 2 036 2 148 2 297 2 419 2 035 2 126 2 191 2 304
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 589 469 1 810 246 871 833 836 925 865 954 934 1 050 918 1 046 1 166 1 237 812 1 118 1 472 1 123
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 4,6 4,8 5,0 .. 4,5 4,9 4,6 0,0 4,5 4,7 4,7 0,0 4,3 4,6 4,6 0,0 4,3 4,5 4,2 0,0
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 29,1 30,9 27,6 28,3 29,6 31,7 26,7 27,9 31,4 33,1 28,2 29,0 34,3 35,8 31,1 30,7 23,0 25,1 22,1 22,6
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 9,8 9,4 8,4 7,9 11,0 10,8 10,4 10,5 14,3 14,2 13,8 13,8 13,9 13,7 13,3 13,2 11,1 10,8 10,9 11,4
Omløpshastighet for bøker (antall) antall 1,5 1,1 1,0 .. 1,4 1,0 1,1 .. 1,0 0,7 0,7 .. 1,0 0,7 0,8 .. 0,9 0,7 0,7 ..
Brutto driftsutgifter til folkebibliotek (1000 kr) 1000 kr 14 089 13 742 15 254 17 563 536 867 553 078 567 425 603 309 1 366 243 1 415 105 1 438 518 1 508 191 1 535 529 1 605 097 1 637 569 1 733 223 34 177 36 530 38 016 42 312
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. Det vises ikke besøk og forestillinger separat for norske filmer for Bygdekinoen. I disse kommunene er visningsted satt lik en kinosal.

Kontakt