4401_0906
4401_0906
kostra
2019-04-24T08:49:00.000Z
no
tjenesteområde Helse- og omsorgstjenester Arendal, faktaark Helse- og omsorgstjenester Arendal

KOSTRA nøkkeltall

Arendal - 0906 (Aust-Agder)

Helse- og omsorgstjenester

Publisert 15.03.2019.

Data om tjenester og tjenestemottakere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig. Statistikken blir oppdatert så snart tall for 2018 er tilgjengelig.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Helse- og omsorgstjenester

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Arendal Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr) kr 21 233 21 842 24 356 25 792 20 963 22 112 23 178 24 896 23 072 24 341 25 456 27 206 22 599 23 751 24 800 26 506 22 555 23 781 25 456 27 802
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk) årsverk 266,3 266,1 281,7 300,1 274,9 279,7 290,7 289,8 299,3 302,9 312,3 311,5 287,0 290,6 299,3 298,1 285,7 291,9 304,0 311,1
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts (prosent) prosent 30,2 29,3 32,6 33,0 30,5 31,1 30,8 31,6 30,9 31,4 31,1 31,9 30,0 30,3 30,0 30,8 29,7 28,8 29,0 30,1
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent) prosent 81,3 80,5 80,8 79,1 73,1 74,3 74,4 74,6 73,5 74,6 74,8 74,8 73,0 74,2 74,4 74,5 79,5 79,9 79,7 78,9
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) årsverk 0,50 0,50 0,54 .. 0,56 0,56 0,60 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,56 0,56 0,57 .. 0,48 0,48 0,49 ..
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent) prosent 31,7 30,5 28,5 .. 31,9 31,2 29,2 .. 33,3 32,9 32,4 .. 33,0 32,5 32,0 .. 33,7 32,6 32,4 ..
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent) prosent 50,4 50,4 52,3 .. 47,5 48,1 48,7 .. 46,1 46,5 47,0 .. 45,8 46,3 46,8 .. 51,7 54,1 54,4 ..
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent) prosent 14,1 13,1 12,5 .. 12,3 11,6 11,7 .. 13,2 13,0 12,6 .. 13,6 13,3 12,9 .. 13,0 13,0 13,4 ..
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)1 prosent 77,0 76,0 78,0 78,0 86,6 87,7 89,4 89,3 86,9 87,7 89,2 89,7 83,7 84,2 86,6 87,8 89,7 89,7 90,4 90,9
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr) kr 2 775 2 972 3 377 : 3 186 3 328 3 483 : 3 119 3 295 3 439 : 3 096 3 251 3 381 : 3 031 3 188 3 134 :
Andel private institusjonsplasser (prosent) prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 4,6 4,5 3,6 6,5 6,0 5,9 5,4 11,6 11,2 10,7 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer) timer 0,51 0,52 0,53 .. 0,63 0,68 0,59 .. 0,54 0,56 0,55 .. 0,53 0,55 0,55 .. 0,51 0,49 0,44 ..
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent) prosent 0,00 0,00 0,00 : 0,00 0,00 0,00 : 0,64 0,64 0,65 : 0,65 0,66 0,67 : 0,49 0,44 0,54 :
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 4,3 4,1 3,8 4,0 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6 4,7 4,6 4,8 4,4 4,6 4,5 4,7 4,1 4,4 4,3 4,5
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,5 8,7 8,8 8,8 10,0 10,3 10,5 10,7 10,5 10,7 11,1 11,3 10,5 10,6 11,0 11,1 10,3 10,3 10,7 10,6
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk) årsverk 8,5 8,6 8,9 8,9 8,7 9,0 9,2 9,2 9,1 9,2 9,5 9,5 9,0 9,1 9,4 9,4 8,8 8,9 9,1 9,7
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) årsverk 25,8 26,6 29,1 34,0 31,3 33,7 36,1 37,9 34,0 37,0 39,4 42,1 33,9 36,9 39,5 42,4 33,6 37,6 40,4 41,5
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst (prosent) prosent 111,5 95,2 99,8 101,2 86,4 90,9 89,5 90,6 88,6 91,8 90,6 90,1 83,3 87,7 88,6 88,1 107,2 101,9 100,4 102,1
1Fram til 2016 beregnet en indikatoren som andel PLASSER i enerom. Nå gjelder alle år bare andel enerom.

Kontakt