4400_0906
4400_0906
kostra
2019-04-26T12:35:00.000Z
no
tjenesteområde Grunnskole Arendal, faktaark Grunnskole Arendal

KOSTRA nøkkeltall

Arendal - 0906 (Aust-Agder)

Grunnskole

Publisert 15.03.2019.

Her finner du rettelogg for grunnskole.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Grunnskole

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Arendal Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall) antall 29,2 28,8 22,5 32,0 30,0 30,6 31,4 32,6 35,1 37,5 38,2 37,3 31,7 33,3 33,7 32,5 38,8 34,0 32,7 33,6
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall) antall 81,8 101,1 102,7 110,6 127,7 128,5 131,7 135,1 131,0 132,8 135,4 137,6 129,6 130,6 133,6 136,1 103,1 115,8 115,1 116,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norsksopplæring (prosent)1 prosent 5,1 6,2 5,6 4,4 6,1 6,3 6,2 5,9 5,3 5,6 5,5 5,2 7,0 7,2 7,1 6,7 4,3 5,1 4,6 4,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent) prosent 10,0 9,6 9,6 9,0 7,4 7,4 7,5 7,5 7,9 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 7,8 7,8 9,2 9,1 9,2 9,1
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent) prosent 69,7 73,1 69,3 73,6 70,5 73,4 73,9 74,6 69,4 72,0 72,8 73,5 70,2 72,7 73,4 74,2 67,1 72,5 73,2 70,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent) prosent 69,4 72,7 68,5 67,7 71,0 71,4 70,1 70,5 69,9 69,4 69,2 69,6 70,5 70,3 70,1 70,3 68,8 72,0 67,0 68,7
Gruppestørrelse 2 (antall) antall 18,2 18,0 16,9 17,4 18,0 18,0 17,9 17,5 16,6 16,6 16,5 16,2 17,0 17,0 16,8 16,5 16,8 16,8 16,1 16,2
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall) antall 40,3 41,2 41,4 41,3 40,9 41,4 41,6 41,9 40,7 41,1 41,4 41,7 40,8 41,2 41,4 41,8 40,6 40,6 41,3 41,2
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent) prosent 23,2 21,8 21,3 21,7 24,1 23,7 23,1 23,0 24,1 23,7 23,2 23,1 23,3 23,0 22,5 22,5 24,4 24,2 23,4 23,4
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr) kr 93 215,4 92 936,4 96 732,6 99 998,9 93 953,7 96 169,1 98 767,9 103 329,5 102 277,9 104 736,7 107 654,6 112 430,4 102 409,7 104 956,1 108 033,8 112 891,5 104 664,7 106 811,8 107 158,2 111 550,4
1Fra og med 2010, er driftsansvar privat inkludert i indikatoren.

Kontakt