4394_0906
4394_0906
kostra
2019-04-21T02:52:00.000Z
no
tjenesteområde Barnevern Arendal, faktaark Barnevern Arendal

KOSTRA nøkkeltall

Arendal - 0906 (Aust-Agder)

Barnevern

Publisert 15.03.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnevern

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Arendal Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbyggar 0-22 år (kr) kr 5 376 5 971 9 309 9 116 5 892 6 353 7 565 7 887 6 415 6 854 7 978 8 326 6 451 6 879 7 972 8 392 6 021 6 261 8 205 8 282
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 4,9 5,0 4,8 5,6 4,3 4,5 4,6 4,5 4,3 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,7 4,5 4,6 5,3 5,0 4,7
Prosentdelen barn med undersøking ift. innbyggarar 0-17 år (prosent) prosent 5,0 5,0 5,1 5,7 4,3 4,5 4,7 4,7 4,4 4,7 4,9 4,8 4,5 4,8 4,9 4,9 4,9 5,3 5,4 5,1
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 0-22 år (prosent) prosent 4,1 4,2 4,1 3,8 3,4 3,5 3,6 3,5 3,7 3,8 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 4,5 4,3
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr) kr 34 810 33 618 40 996 44 020 41 392 43 177 44 682 48 627 43 172 44 795 46 496 49 940 44 612 46 002 47 588 51 186 36 160 32 212 36 710 37 918
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr) kr 25 932 41 847 51 019 54 224 32 236 35 010 39 698 40 714 33 347 34 874 37 963 39 560 33 639 34 898 37 956 39 596 25 169 31 647 35 315 37 549
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr) kr 210 229 233 167 401 711 394 989 392 769 409 933 447 266 462 527 376 779 392 767 429 998 442 356 373 089 390 110 427 473 439 854 302 779 327 562 411 222 391 930
Barn med undersøking eller tiltak per årsverk (funksjon 244) (antall) antall 20,4 23,6 18,8 19,3 20,2 20,0 19,8 19,0 20,0 19,9 19,9 19,1 19,7 19,8 19,6 18,9 22,3 24,3 22,4 21,3
Undersøkingar med handsamingstid innan 3 månader (prosent) prosent 81 93 97 96 85 87 87 88 82 85 86 87 83 86 87 88 75 87 90 94

Kontakt