13132_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/jurpi/kvartal
13132
Vekst i advokatprisene i 2008
statistikk
2009-02-12T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Virksomheter, foretak og regnskap
no
jurpi, Juridisk tjenesteyting, prisindeksProdusent- og engrosprisindekser, Virksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap, Priser og prisindekser
true

Juridisk tjenesteyting, prisindeks4. kvartal 2008

Innhold

Publisert:

Vekst i advokatprisene i 2008

Prisene på juridiske tjenester steg med 5,2 prosent i fjor. I 2007 og 2006 var den tilsvarende økningen på henholdsvis 5,0 og 4,3 prosent. Veksten var størst i fjorårets to siste kvartaler.

Juridisk tjenesteyting, prisindeks. 2005=100

Mellom 4. kvartal 2007 og 4. kvartal 2008 viser totalindeksen for juridiske tjenester en prisøkning på 5,5 prosent. Prisøkningen var mest merkbar for de utenlandske klientene, som i 4. kvartal 2008 opplevde en oppgang på 6,7 prosent sammenlignet med samme periode året før. Hele året sett under ett viser at prisene for utenlandske klienter har steget med nesten 6,0 prosent fra 2007 til 2008.

Prisveksten har også gjort seg gjeldende for både næringsdrivende og private klienter. Fjorårets siste kvartal viser at bedriftskundene opplevde en økning på 5,0 prosent sammenlignet med samme periode i 2007. For de private klientene var prisveksten i 4. kvartal enda høyere, med en økning på 5,9 prosent.

Juridisk tjenesteyting, prisindeks 1. kvartal 2005-4. kvartal 2008. 2005=100
Periode Priser Delindekser
Totalindeks Endring fra
samme kvartal
året før, prosent
Utenlandske klienter Private klienter Næringsdrivende klienter
2005          
1. kvartal 99,3   99,6 99,5 99,2
2. kvartal 99,7   99,6  100,7 99,5
3. kvartal  100,2   99,6  100,5  100,4
4. kvartal  100,7    101,2 99,3  100,9
           
2006          
1. kvartal  102,9 3,6  106,2  100,6  103,0
2. kvartal  104,2 4,5  106,1  102,3  104,5
3. kvartal  104,8 4,6  105,9  102,4  105,3
4. kvartal  105,1 4,3  106,2  103,4  105,5
           
2007          
1. kvartal  108,1 5,0  110,6  105,4  108,3
2. kvartal  108,8 4,4  110,9  107,0  109,3
3. kvartal  109,6 4,6  111,8  108,1  110,0
4. kvartal  111,4 6,0  113,2  108,7  111,9
           
2008          
1. kvartal  113,2 4,8  115,3  109,7  113,8
2. kvartal  114,1 4,9  117,0  110,4  114,6
3. kvartal  115,9 5,8  119,9  113,3  116,1
4. kvartal  117,5 5,5  120,8  115,1  117,6

Viktig melding: Snart ny næringsklassifisering

Fra og med 1. kvartal 2009 tas det i bruk en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Standarden samsvarer med EUs nye standard NACE Rev. 2. Dette sikrer sammenlignbarhet på tvers av landegrenser.

Prisindeksen for juridisk tjenesteyting blir fra 1. kvartal publisert sammen med andre prisindekser innenfor området Næringslivstjenester, som omfatter næringshovedområdene ”Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting” og ”Forretningsmessig tjenesteyting”.

Brukere som har spørsmål til omleggingen, bes henvende seg til statistikkansvarlig (se venstre marg under ”kontaktpersoner”).

Tabeller: