268786
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/korn/aar
268786
Lavere kornavlinger i 2016
statistikk
2017-01-19T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
korn, Korn og oljevekster, areal og avlinger, gårdsbruk, hvete, bygg, havre, rugJordbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true
Statistikken gir en oversikt over kornproduksjonen i Norge.

Korn og oljevekster, areal og avlinger

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

10,9 %

lavere kornavling i 2016

Korn. Avling. 1 000 tonn
2016Prosent endring fra
2015 - 20162011 - 2016
Korn i alt1 210,0-10,917,9
Hvete286,0-42,20,5
Bygg574,012,416,1
Havre330,015,542,7
Rug og rughvete20,0-69,822,7

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster. Areal av de ulike kornslaga. Fylke

Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster. Areal av de ulike kornslaga. Fylke
Jordbruksbedrifter med korn- og oljeveksterDekar
Korn i altHvete i altVårhveteHøsthveteRug og rughveteByggHavreOljevekster
200715 0833 119 054912 150530 272381 87876 3021 406 749723 85362 002
200814 5503 090 200931 700564 600367 10081 7001 299 100777 70048 100
200914 0193 060 900816 000559 200256 80071 2001 363 400810 30043 200
201013 5333 011 400720 800535 000185 90067 6001 461 800761 10059 300
201113 0802 987 500738 900597 400141 50052 8001 479 700716 00052 000
201212 5322 942 100669 800650 10019 70014 8001 565 300692 20054 900
201311 7452 860 600548 400457 10091 30030 1001 593 900688 20034 600
201411 5112 837 500791 699586 200205 50060 9001 265 100719 80041 000
201511 2682 827 200857 600481 800375 800104 1001 232 900632 60034 800
201611 1732 844 900667 900553 700114 20045 5001 371 800759 70041 500
 
2016
Østfold1 818556 200215 900164 00051 9009 700157 500173 10012 000
Akershus og Oslo1 626569 700122 20089 30032 90013 100197 200237 20812 000
Hedmark1 574523 00085 60079 7005 9008 000289 700139 6002 800
Oppland957182 20024 10022 9001 2001 400139 60017 1001 000
Buskerud967199 50070 50063 6006 9001 80066 10061 2002 700
Vestfold1 024232 400120 700110 30010 3009 80051 90050 1009 100
Telemark41662 10020 00018 2001 8001 30016 80023 9001 400
Aust-Agder616 300300300--2 0003 900-
Vest-Agder514 700----2 8001 900-
Rogaland24828 200700200400-25 9001 600-
Hordaland4200----200--
Sogn og Fjordane4100----100--
Møre og Romsdal11013 000----11 8001 200100
Sør-Trøndelag881163 9002 1005001 600-137 80024 000100
Nord-Trøndelag1 411301 3005 8004 6001 200200271 00024 300400
Nordland172 100----1 500600-
Troms - Romsa---------
Finnmark - Finnmárku---------

Tabell 2 
Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. Fylke

Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. Fylke
1 000 tonnKilo per dekar
Korn i altHveteByggHavreRug og rughveteHveteByggHavreRug og rughvete
20001 299,9313,4573,5396,916,1460352414421
20051 298,4395,4589,3279,034,8489361376502
20061 169,2357,0537,6248,426,2416353336431
20071 202,4401,1485,3276,040,0440345381524
20081 386,8453,3558,2327,847,6487430421583
20091 054,9278,0473,0276,527,4341347341385
20101 205,8331,4541,2299,034,2460370393506
20111 026,7284,6494,6231,316,3385334323308
20121 084,7274,7573,2231,94,9410366335331
2013965,2213,0515,3224,212,7388323326422
20141 238,1389,6527,4283,038,1492417393626
20151 357,9495,2510,7285,866,2577414452636
 
Fylke
Østfold305,9171,156,264,314,4610469501631
Akershus og Oslo306,1117,975,295,018,0618466487650
Hedmark251,356,2131,354,39,5552488403592
Oppland84,416,858,67,51,6547462443574
Buskerud102,146,126,225,94,0573461466548
Vestfold120,269,618,715,516,4513438430714
Telemark27,510,76,97,82,2470409408652
Aust-Agder2,10,20,71,3-497308368-
Vest-Agder1,4-0,80,6--303376-
Rogaland6,2-6,00,2--311341-
Hordaland0,0-0,00,0--272100-
Sogn og Fjordane------::-
Møre og Romsdal3,50,13,20,2-346284217-
Sør-Trøndelag56,62,746,07,80,1477341359309
Nord-Trøndelag90,04,080,55,40,143230230280
Nordland0,5-0,40,1--195210-
Troms - Romsa:::::-:--
Finnmark - Finnmárku:::::-::-

Tabell 3 
Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster etter størrelsen på korn- og oljevekstarealet. Fylke

Jordbruksbedrifter med areal av korn- og oljevekster etter størrelsen på korn- og oljevekstarealet. Fylke
Jordbruksbedrifter med korn- og oljeveksterEtter størrelsen på areal av korn- og oljevekster
1-49 dekar50-99 dekar100-199 dekar200-399 dekar400 dekar og over
200715 0831 7413 1684 5913 7241 859
200814 5501 6703 0114 3713 5841 914
200914 0191 5782 8174 2143 4701 940
201013 5331 4622 6874 0343 3941 956
201113 0801 3462 5503 9023 3181 964
201212 5321 2162 4143 7223 2081 972
201311 7451 1462 1763 4563 0481 919
201411 5111 0632 1543 3732 9841 937
201511 2681 0342 0503 2862 9451 953
201611 1731 0002 0263 2302 9251 992
 
2016
Østfold1 81875215491616421
Akershus og Oslo1 62687184393488474
Hedmark1 574103217376438440
Oppland957133230285209100
Buskerud96786214338219110
Vestfold1 02480230314245155
Telemark416561401286626
Aust-Agder611716217-
Vest-Agder51191967-
Rogaland248738154319
Hordaland4:-:--
Sogn og Fjordane4::---
Møre og Romsdal11018374114-
Sør-Trøndelag88110718231120576
Nord-Trøndelag1 411128258468377180
Nordland179::3-
Troms - Romsa::----
Finnmark - Finnmárku:::---

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over kornproduksjonen i Norge.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Foreløpige tall: Fylke

Endelige tall: Fylke og kommune

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata blir lagret i SSB.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å fremskaffe oversikt over kornproduksjonen i Norge.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige etater og ulike næringsorganisasjoner.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 3-2.

EØS-referanse

Rådsforordning (EØF) 837/90

Produksjon

Omfang

Alle leveranser av korn- og oljevekster for salg. Korn til eget bruk er ikke med.

Datakilder og utvalg

Ved utarbeidelse av foreløpige tall for kornavlingene benyttes fylkesvise avlingsprognoser for de ulike kornslaga utarbeidet av Norske Felleskjøp. Avlingsprognosene stilles sammen med arealopplysninger fra registeret over de som søker om produksjonstilskudd, og det publiseres tall for areal, totalavling og gjennomsnittsavling av de ulike kornslaga på lands- og fylkesnivå.

Ved utarbeidelse av endelige tall benyttes registrete kornavlinger fra Leveranseregisteret for korn- og oljevekster fra Landbruksdirektoratet, og arealoppgaver fra SSBs totalpopulasjon av jordbruksbedrifter. Dette gir mulighet til å utarbeide tall på kommunenivå ved publisering av endelige tall.

Datainnsamling, editering og beregninger

Det blir gjennomført maskinelle kontroller for å avdekke av registreringsfeil, dubletter og observasjoner med store endringer fra forrige måling.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Siden 1999 har Statistisk sentralbyrå årlig utarbeidet statistikk over jordbruksarealet og bruken av det for alle aktive jordbruksbedrifter. Hovedgrunnlaget for denne statistikken er registeret over de som søker om produksjonstilskudd. Via en rekke andre administrative registre og egne undersøkelser blir det hentet inn opplysninger om de enhetene som ikke søker, men som like fullt driver jordbruk av et visst omfang. Ved publisering av endelige tall for kornavlinger er det disse arealene som ligger til grunn, mens avlingsopplysningene hentes fra Leveranseregisteret for korn- og oljevekster.

Opplysningene om siste års kornareal fra totalpopulasjonen for jordbruksbedrifter og kornleveranser er imidlertid ikke tilgjengelig ved publisering av foreløpige avlingstall for korn- og oljevekster, og de foreløpige tallene bygger derfor på arealopplysninger fra søknader om produksjonstilskudd og avlingsprognoser utarbeidet av Norske Felleskjøp. Det regnes likevel med at de foreløpige tallene gir en relativt god indikasjon på siste års avlingsnivå og arealomfang.

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB