331193
331193
faktaside
2017-12-20T12:28:00.000Z
no

Fakta om

Innvandring

Innhold på siden

Landbakgrunn for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. 2021

Lurer du på hvor mange innvandrere det bor i Norge, hva de vanligste årsakene til innvandring er eller hvor mange innvandrere som er i arbeid? Her finner du tallene.

Innvandrere

Hvor mange innvandrere er det i Norge?

Nøkkeltall

Innvandrere i Norge

Innvandrere i Norge

800094  personer

[ 2021 ]

1.2 %

endring fra året før

Nøkkeltall

Norskfødte med innvandrerforeldre

Norskfødte med innvandrerforeldre

197848  personer

[ 2021 ]

4.8 %

endring fra året før

Innvandring og utvandring

Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
1952 5967 -7803 -2193
1953 6454 -7529 -1457
1954 6005 -7295 -1290
1955 7089 -8728 -1640
1956 8092 -10156 -2077
1957 12263 -12599 -90
1958 10161 -11266 -1105
1959 10586 -11807 -1221
1960 13536 -18681 -5145
1961 11426 -10610 816
1962 12778 -12534 244
1963 11983 -11364 619
1964 12406 -14264 -1858
1965 12148 -14021 -1873
1966 12446 -13391 -945
1967 15379 -13022 2357
1968 15350 -13644 1706
1969 15641 -13526 2115
1970 17383 -18352 -969
1971 19297 -12682 6615
1972 18388 -13965 4423
1973 17383 -13939 3444
1974 19209 -14287 4922
1975 19551 -14782 4769
1976 18955 -14066 4889
1977 19403 -14369 5034
1978 18825 -14851 3974
1979 17831 -15085 2746
1980 18776 -14705 4071
1981 19698 -14522 5176
1982 20468 -14728 5740
1983 20063 -15778 4285
1984 19688 -15927 3761
1985 21858 -15630 6228
1986 24196 -16745 7451
1987 31149 -17380 13769
1988 29964 -19821 10143
1989 25847 -27300 -1453
1990 25494 -23784 1710
1991 26283 -18238 8045
1992 26743 -16801 9942
1993 31711 -18903 12808
1994 26911 -19475 7436
1995 25678 -19312 6366
1996 26407 -20590 5817
1997 31957 -21257 10700
1998 36704 -22881 13823
1999 41841 -22842 18999
2000 36542 -26854 9688
2001 34264 -26309 7955
2002 40122 -22948 17174
2003 35957 -24672 11285
2004 36482 -23271 13211
2005 40148 -21709 18439
2006 45776 -22053 23723
2007 61774 -22122 39652
2008 66961 -23615 43346
2009 65186 -26549 38637
2010 73852 -31506 42346
2011 79498 -32466 47032
2012 78570 -31227 47343
2013 75789 -35716 40073
2014 70030 -31875 38155
2015 67276 -37474 29802
2016 66800 -40724 26076
2017 58192 -36843 21349
2018 52485 -34382 18103
2019 52153 -26826 25327
2020 38071 -26744 11327
Innvandring og utvandring
Innvandring Utvandring Nettoinnvandring
1952 5967 -7803 -2193
1953 6454 -7529 -1457
1954 6005 -7295 -1290
1955 7089 -8728 -1640
1956 8092 -10156 -2077
1957 12263 -12599 -90
1958 10161 -11266 -1105
1959 10586 -11807 -1221
1960 13536 -18681 -5145
1961 11426 -10610 816
1962 12778 -12534 244
1963 11983 -11364 619
1964 12406 -14264 -1858
1965 12148 -14021 -1873
1966 12446 -13391 -945
1967 15379 -13022 2357
1968 15350 -13644 1706
1969 15641 -13526 2115
1970 17383 -18352 -969
1971 19297 -12682 6615
1972 18388 -13965 4423
1973 17383 -13939 3444
1974 19209 -14287 4922
1975 19551 -14782 4769
1976 18955 -14066 4889
1977 19403 -14369 5034
1978 18825 -14851 3974
1979 17831 -15085 2746
1980 18776 -14705 4071
1981 19698 -14522 5176
1982 20468 -14728 5740
1983 20063 -15778 4285
1984 19688 -15927 3761
1985 21858 -15630 6228
1986 24196 -16745 7451
1987 31149 -17380 13769
1988 29964 -19821 10143
1989 25847 -27300 -1453
1990 25494 -23784 1710
1991 26283 -18238 8045
1992 26743 -16801 9942
1993 31711 -18903 12808
1994 26911 -19475 7436
1995 25678 -19312 6366
1996 26407 -20590 5817
1997 31957 -21257 10700
1998 36704 -22881 13823
1999 41841 -22842 18999
2000 36542 -26854 9688
2001 34264 -26309 7955
2002 40122 -22948 17174
2003 35957 -24672 11285
2004 36482 -23271 13211
2005 40148 -21709 18439
2006 45776 -22053 23723
2007 61774 -22122 39652
2008 66961 -23615 43346
2009 65186 -26549 38637
2010 73852 -31506 42346
2011 79498 -32466 47032
2012 78570 -31227 47343
2013 75789 -35716 40073
2014 70030 -31875 38155
2015 67276 -37474 29802
2016 66800 -40724 26076
2017 58192 -36843 21349
2018 52485 -34382 18103
2019 52153 -26826 25327
2020 38071 -26744 11327

Nøkkeltall

Nettoinnvandring

Nettoinnvandring

11327  personer

[ 2020 ]

14000 personer

endring fra året før

Nettoinnvandringen er antallet personer som har flyttet til Norge minus antallet personer som har flyttet fra Norge i det angitte året.

kilde: Folkemengde og befolkningsendringar, Statistisk sentralbyrå

Andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre av totalbefolkningen

Andel innvandrere

14.8 %

[ 2021 ]

0.1 prosentpoeng

endring fra året før

Andel norskfødte med innvandrerforeldre

3.7 %

[ 2021 ]

0.2 prosentpoeng

endring fra året før

Hvor mange innvandrere blir det i Norge i framtiden?

Hovedalternativet for framskriving av Norges befolkning i 2060

2060
2060
Befolkningen ellers 4505663
Innvandrere 1127701
Norskfødte med innvandrerforeldre 440263
Hovedalternativet for framskriving av Norges befolkning i 2060
2060
Befolkningen ellers 4505663
Innvandrere 1127701
Norskfødte med innvandrerforeldre 440263

Opprinnelse

Hvor kommer innvandrerne fra?

Landbakgrunn for innvandrere

Norden unntatt Norge Vest-Europa unntatt Norden EU-land i Øst-Europa Øst-Europa unntatt EU-land Afrika Asia med Tyrkia Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika og Oseania
Norden unntatt Norge Vest-Europa unntatt Norden EU-land i Øst-Europa Øst-Europa unntatt EU-land Afrika Asia med Tyrkia Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika og Oseania
1986 34058 27142 4535 3168 4756 24744 2873 11028
1987 36092 27416 4847 3285 5308 27747 3297 11013
1988 37680 27971 5333 3973 6745 34935 5037 11034
1989 38168 28499 5821 4578 8439 41330 7102 10971
1990 36194 27618 6410 5505 10069 47079 7633 10465
1991 35372 26701 6802 6055 11032 51378 7752 10240
1992 35596 26470 7147 6813 12428 54902 7872 10229
1993 36125 26951 7446 8987 13416 58044 7954 10251
1994 36923 26960 7726 16073 13992 59633 7893 10001
1995 38366 27187 8012 19322 14427 60915 7929 9882
1996 39297 27500 8382 21426 15036 62566 8043 9694
1997 41237 27738 9219 21447 15617 64395 8219 9540
1998 45319 28411 9697 21848 16620 67141 8521 9361
1999 49677 29886 10199 22838 18444 71007 8842 9454
2000 50570 31061 11486 29740 20767 76356 9233 9249
2001 50526 31166 12308 30383 23118 83694 9752 8957
2002 50470 31757 13397 30218 24991 89363 10192 8834
2003 51135 32898 16008 30624 28612 98048 10838 9099
2004 50701 33448 16498 32609 31578 103779 11386 9105
2005 49937 34400 18560 34857 33972 108647 11812 8860
2006 50287 35983 22544 36956 36762 114671 12405 8906
2007 51066 38640 31487 38360 39495 120483 13090 9210
2008 52972 43524 48293 40729 43031 128411 14024 9659
2009 55626 49015 65517 42876 46392 137889 15091 10188
2010 59087 52708 78183 44487 50769 147439 16035 10639
2011 63030 56259 96606 45989 55593 155320 16746 10956
2012 66677 60131 119707 47810 60243 163281 17696 11187
2013 68501 64019 140677 50061 67571 171920 18814 11759
2014 70282 67095 157728 52071 74283 179785 19853 12012
2015 72078 70294 172391 54057 79930 187648 20782 12201
2016 72462 72492 182028 55858 86089 196111 21127 12382
2017 70925 72941 184942 57740 90502 213989 21537 12412
2018 69752 73450 187423 59753 93735 227630 22173 12745
2019 69445 75028 189604 61891 96054 236747 23068 13270
2020 69243 77849 195400 64744 99538 245284 24383 14055
2021 68970 79614 198246 65869 100464 247755 24947 14229
Landbakgrunn for innvandrere
Norden unntatt Norge Vest-Europa unntatt Norden EU-land i Øst-Europa Øst-Europa unntatt EU-land Afrika Asia med Tyrkia Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika og Oseania
1986 34058 27142 4535 3168 4756 24744 2873 11028
1987 36092 27416 4847 3285 5308 27747 3297 11013
1988 37680 27971 5333 3973 6745 34935 5037 11034
1989 38168 28499 5821 4578 8439 41330 7102 10971
1990 36194 27618 6410 5505 10069 47079 7633 10465
1991 35372 26701 6802 6055 11032 51378 7752 10240
1992 35596 26470 7147 6813 12428 54902 7872 10229
1993 36125 26951 7446 8987 13416 58044 7954 10251
1994 36923 26960 7726 16073 13992 59633 7893 10001
1995 38366 27187 8012 19322 14427 60915 7929 9882
1996 39297 27500 8382 21426 15036 62566 8043 9694
1997 41237 27738 9219 21447 15617 64395 8219 9540
1998 45319 28411 9697 21848 16620 67141 8521 9361
1999 49677 29886 10199 22838 18444 71007 8842 9454
2000 50570 31061 11486 29740 20767 76356 9233 9249
2001 50526 31166 12308 30383 23118 83694 9752 8957
2002 50470 31757 13397 30218 24991 89363 10192 8834
2003 51135 32898 16008 30624 28612 98048 10838 9099
2004 50701 33448 16498 32609 31578 103779 11386 9105
2005 49937 34400 18560 34857 33972 108647 11812 8860
2006 50287 35983 22544 36956 36762 114671 12405 8906
2007 51066 38640 31487 38360 39495 120483 13090 9210
2008 52972 43524 48293 40729 43031 128411 14024 9659
2009 55626 49015 65517 42876 46392 137889 15091 10188
2010 59087 52708 78183 44487 50769 147439 16035 10639
2011 63030 56259 96606 45989 55593 155320 16746 10956
2012 66677 60131 119707 47810 60243 163281 17696 11187
2013 68501 64019 140677 50061 67571 171920 18814 11759
2014 70282 67095 157728 52071 74283 179785 19853 12012
2015 72078 70294 172391 54057 79930 187648 20782 12201
2016 72462 72492 182028 55858 86089 196111 21127 12382
2017 70925 72941 184942 57740 90502 213989 21537 12412
2018 69752 73450 187423 59753 93735 227630 22173 12745
2019 69445 75028 189604 61891 96054 236747 23068 13270
2020 69243 77849 195400 64744 99538 245284 24383 14055
2021 68970 79614 198246 65869 100464 247755 24947 14229

Landene med flest innvandrere i Norge

Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere
Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere
Bosnia-Hercegovina 4803 13935
Vietnam 9438 14373
India 4672 14610
Storbritannia 1103 15480
Romania 2698 15593
Afghanistan 4970 17391
Russland 4179 18382
Iran 5017 18748
Danmark 2000 18833
Pakistan 17885 21372
Thailand 1179 21528
Filippinene 3279 23058
Irak 11406 23265
Eritrea 6690 23523
Tyskland 3408 25231
Somalia 15191 28402
Syria 4790 32791
Sverige 3433 35598
Litauen 7242 41322
Polen 15184 102147
Landene med flest innvandrere i Norge
Norskfødte med innvandrerforeldre Innvandrere
Bosnia-Hercegovina 4803 13935
Vietnam 9438 14373
India 4672 14610
Storbritannia 1103 15480
Romania 2698 15593
Afghanistan 4970 17391
Russland 4179 18382
Iran 5017 18748
Danmark 2000 18833
Pakistan 17885 21372
Thailand 1179 21528
Filippinene 3279 23058
Irak 11406 23265
Eritrea 6690 23523
Tyskland 3408 25231
Somalia 15191 28402
Syria 4790 32791
Sverige 3433 35598
Litauen 7242 41322
Polen 15184 102147

Innvandringsgrunn

Hva er grunnen til at innvandrere kommer til Norge?

Innvandringer etter innvandringsgrunn

Arbeid Familie Flukt Utdanning
Arbeid Familie Flukt Utdanning
1994 1215 4242 4596 1225
1995 1427 4335 3085 1296
1996 1487 4622 1988 1485
1997 1859 5871 2138 1574
1998 2508 6782 3137 1834
1999 2078 7482 10638 1954
2000 1997 7609 7142 2131
2001 2376 8389 4270 2239
2002 2706 12852 4494 2525
2003 2379 9228 5512 2605
2004 4063 9248 5084 2758
2005 6433 10459 3936 3034
2006 11777 11347 3160 3237
2007 21376 13773 5276 3875
2008 23249 16929 4465 4057
2009 17992 15303 6460 4241
2010 23755 15014 6421 5274
2011 26729 16272 5360 5817
2012 25542 18132 7188 5430
2013 23543 17447 7377 5854
2014 21423 16367 7027 5029
2015 18100 16726 9282 4963
2016 14584 16731 15232 4156
2017 14018 16239 7850 4075
2018 15192 12921 4653 4221
2019 16616 12794 4344 4230
2020 11137 8296 2478 2174
Innvandringer etter innvandringsgrunn
Arbeid Familie Flukt Utdanning
1994 1215 4242 4596 1225
1995 1427 4335 3085 1296
1996 1487 4622 1988 1485
1997 1859 5871 2138 1574
1998 2508 6782 3137 1834
1999 2078 7482 10638 1954
2000 1997 7609 7142 2131
2001 2376 8389 4270 2239
2002 2706 12852 4494 2525
2003 2379 9228 5512 2605
2004 4063 9248 5084 2758
2005 6433 10459 3936 3034
2006 11777 11347 3160 3237
2007 21376 13773 5276 3875
2008 23249 16929 4465 4057
2009 17992 15303 6460 4241
2010 23755 15014 6421 5274
2011 26729 16272 5360 5817
2012 25542 18132 7188 5430
2013 23543 17447 7377 5854
2014 21423 16367 7027 5029
2015 18100 16726 9282 4963
2016 14584 16731 15232 4156
2017 14018 16239 7850 4075
2018 15192 12921 4653 4221
2019 16616 12794 4344 4230
2020 11137 8296 2478 2174

Arbeidsliv

Sysselsetting

Sysselsetting etter landbakgrunn. 2020

Kvinner Menn
Kvinner Menn
Sør- og Mellom-Amerika 60.0 67.2
Afrika 43.8 55.0
Asia 51.4 58.5
Nord-Amerika og Oseania 58.0 65.3
Øst-Europa ellers 62.9 66.6
EU-land i Øst-Europa 67.4 70.2
Vest-Europa ellers 64.1 69.8
Norden 70.6 73.5
Innvandrere i alt 58.2 64.8
Hele befolkningen 63.8 68.8
Sysselsetting etter landbakgrunn. 2020
Kvinner Menn
Sør- og Mellom-Amerika 60.0 67.2
Afrika 43.8 55.0
Asia 51.4 58.5
Nord-Amerika og Oseania 58.0 65.3
Øst-Europa ellers 62.9 66.6
EU-land i Øst-Europa 67.4 70.2
Vest-Europa ellers 64.1 69.8
Norden 70.6 73.5
Innvandrere i alt 58.2 64.8
Hele befolkningen 63.8 68.8

Arbeidsledighet

Nøkkeltall

4.6  %

arbeidsledighet generelt i befolkningen

Arbeidsledighet generelt i befolkningen

Arbeidsledige (prosent)
Arbeidsledige (prosent)
2016 4.7
2017 4.2
2018 3.8
2019 3.7
2020 4.6
Arbeidsledighet generelt i befolkningen
Arbeidsledige (prosent)
2016 4.7
2017 4.2
2018 3.8
2019 3.7
2020 4.6

Nøkkeltall

9.7  %

arbeidsledighet blant innvandrere

Arbeidsledighet blant innvandrere

Arbeidsledige (prosent)
Arbeidsledige (prosent)
2016 10.2
2017 9.9
2018 8.5
2019 7.7
2020 9.7
Arbeidsledighet blant innvandrere
Arbeidsledige (prosent)
2016 10.2
2017 9.9
2018 8.5
2019 7.7
2020 9.7

Flyktninger

Nøkkeltall

Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge

Antall flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge

240239  personer

[ 2021 ]

1958 personer

endringer fra året før

Landbakgrunn på flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge

2021
2021
Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania 1072
Sør- og Mellom-Amerika 5525
Øst-Europa 32601
Afrika 75286
Asia 125755
Landbakgrunn på flyktninger og familietilknyttede til flyktninger bosatt i Norge
2021
Vest-Europa, Nord-Amerika og Oseania 1072
Sør- og Mellom-Amerika 5525
Øst-Europa 32601
Afrika 75286
Asia 125755

Asylsøkere

Statistisk sentralbyrå publiserer statistikk over de som har lovlig opphold i Norge. Vi har ikke statistikk om asylsøkere, det vil si personer som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, men ikke fått søknaden sin endelig avgjort.

Integrering

Nøkkeltall

Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter endt program

Andelen deltakere i introduksjonsprogrammet som er sysselsatt og/eller i utdanning ett år etter endt program

66  %

[ 2019 ]

3 prosentpoeng

endring fra året før

Introduksjonsprogram og introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere er en obligatorisk ordning for alle norske kommuner. Undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap står sentralt i introduksjonsordningen, sammen med arbeidspraksis og andre tiltak som forbereder for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning.

Utvandring

Hvor mange flytter fra Norge?

Årlige utvandringer

Utflyttinger
Utflyttinger
1836 200
1837 200
1838 100
1839 400
1840 300
1841 400
1842 700
1843 1600
1844 1200
1845 1100
1846 1300
1847 1600
1848 1400
1849 4000
1850 3700
1851 2640
1852 4030
1853 6050
1854 5950
1855 1600
1856 3200
1857 6400
1858 2500
1859 1800
1860 1900
1861 8900
1862 5250
1863 1100
1864 4300
1865 4000
1866 15455
1867 12829
1868 13211
1869 18070
1870 14838
1871 12276
1872 13865
1873 10352
1874 4601
1875 4048
1876 4355
1877 3206
1878 4863
1879 7608
1880 20212
1881 25976
1882 28804
1883 22167
1884 14776
1885 13981
1886 15158
1887 20741
1888 21452
1889 12642
1890 10991
1891 13341
1892 17049
1893 18778
1894 5642
1895 6207
1896 6679
1897 4669
1898 4859
1899 6699
1900 10931
1901 12745
1902 20343
1903 26784
1904 22264
1905 21059
1906 21967
1907 22135
1908 8497
1909 16152
1910 18912
1911 12477
1912 9105
1913 9876
1914 8522
1915 4572
1916 5212
1917 2518
1918 1226
1919 2432
1920 5581
1921 4627
1922 6456
1923 18287
1924 8492
1925 7009
1926 9326
1927 11881
1928 8832
1929 8029
1930 3673
1931 825
1932 436
1933 344
1934 485
1935 462
1936 526
1937 647
1938 818
1939 687
1940 278
1941 ..
1942 ..
1943 ..
1944 ..
1945 ..
1946 973
1947 1477
1948 2398
1949 2669
1950 2295
1951 10172
1952 7803
1953 7529
1954 7295
1955 8728
1956 10156
1957 12599
1958 11266
1959 11807
1960 18681
1961 10610
1962 12534
1963 11364
1964 14264
1965 14021
1966 13391
1967 13022
1968 13644
1969 13526
1970 18352
1971 12682
1972 13965
1973 13939
1974 14287
1975 14782
1976 14066
1977 14369
1978 14851
1979 15085
1980 14705
1981 14522
1982 14728
1983 15778
1984 15927
1985 15630
1986 16745
1987 17380
1988 19821
1989 27300
1990 23784
1991 18238
1992 16801
1993 18903
1994 19475
1995 19312
1996 20590
1997 21257
1998 22881
1999 22842
2000 26854
2001 26309
2002 22948
2003 24672
2004 23271
2005 21709
2006 22053
2007 22122
2008 23615
2009 26549
2010 31506
2011 32466
2012 31227
2013 35716
2014 31875
2015 37474
2017 36843
2018 34382
2019 26826
2020 26744
Årlige utvandringer
Utflyttinger
1836 200
1837 200
1838 100
1839 400
1840 300
1841 400
1842 700
1843 1600
1844 1200
1845 1100
1846 1300
1847 1600
1848 1400
1849 4000
1850 3700
1851 2640
1852 4030
1853 6050
1854 5950
1855 1600
1856 3200
1857 6400
1858 2500
1859 1800
1860 1900
1861 8900
1862 5250
1863 1100
1864 4300
1865 4000
1866 15455
1867 12829
1868 13211
1869 18070
1870 14838
1871 12276
1872 13865
1873 10352
1874 4601
1875 4048
1876 4355
1877 3206
1878 4863
1879 7608
1880 20212
1881 25976
1882 28804
1883 22167
1884 14776
1885 13981
1886 15158
1887 20741
1888 21452
1889 12642
1890 10991
1891 13341
1892 17049
1893 18778
1894 5642
1895 6207
1896 6679
1897 4669
1898 4859
1899 6699
1900 10931
1901 12745
1902 20343
1903 26784
1904 22264
1905 21059
1906 21967
1907 22135
1908 8497
1909 16152
1910 18912
1911 12477
1912 9105
1913 9876
1914 8522
1915 4572
1916 5212
1917 2518
1918 1226
1919 2432
1920 5581
1921 4627
1922 6456
1923 18287
1924 8492
1925 7009
1926 9326
1927 11881
1928 8832
1929 8029
1930 3673
1931 825
1932 436
1933 344
1934 485
1935 462
1936 526
1937 647
1938 818
1939 687
1940 278
1941 ..
1942 ..
1943 ..
1944 ..
1945 ..
1946 973
1947 1477
1948 2398
1949 2669
1950 2295
1951 10172
1952 7803
1953 7529
1954 7295
1955 8728
1956 10156
1957 12599
1958 11266
1959 11807
1960 18681
1961 10610
1962 12534
1963 11364
1964 14264
1965 14021
1966 13391
1967 13022
1968 13644
1969 13526
1970 18352
1971 12682
1972 13965
1973 13939
1974 14287
1975 14782
1976 14066
1977 14369
1978 14851
1979 15085
1980 14705
1981 14522
1982 14728
1983 15778
1984 15927
1985 15630
1986 16745
1987 17380
1988 19821
1989 27300
1990 23784
1991 18238
1992 16801
1993 18903
1994 19475
1995 19312
1996 20590
1997 21257
1998 22881
1999 22842
2000 26854
2001 26309
2002 22948
2003 24672
2004 23271
2005 21709
2006 22053
2007 22122
2008 23615
2009 26549
2010 31506
2011 32466
2012 31227
2013 35716
2014 31875
2015 37474
2017 36843
2018 34382
2019 26826
2020 26744

Hvor flytter norske statsborgere? Utvalgte land

2020
2020
Finland 63
Thailand 69
Frankrike 80
Australia 85
Tyskland 126
Spania 249
USA 265
Storbritannia 405
Sverige 988
Danmark 1480
Hvor flytter norske statsborgere? Utvalgte land
2020
Finland 63
Thailand 69
Frankrike 80
Australia 85
Tyskland 126
Spania 249
USA 265
Storbritannia 405
Sverige 988
Danmark 1480

Hvor kommer de som flytter ut igjen fra? Utvalgte land

2020
2020
USA 191
Spania 196
India 239
Finland 286
Island 321
Tyskland 495
Litauen 690
Danmark 812
Sverige 1189
Polen 1596
Hvor kommer de som flytter ut igjen fra? Utvalgte land
2020
USA 191
Spania 196
India 239
Finland 286
Island 321
Tyskland 495
Litauen 690
Danmark 812
Sverige 1189
Polen 1596

Norsk statsborgerskap

Hvor mange utenlandske statsborgere får norsk statsborgerskap?

Nøkkeltall

Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap

Utenlandske statsborgere som fikk norsk statsborgerskap

19698  personer

[ 2020 ]

6497 personer

endring fra året før

Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap

Utenlandske statsborgere
Utenlandske statsborgere
1981 2441
1982 3095
1983 1754
1984 2798
1985 2851
1986 2486
1987 2370
1988 3364
1989 4622
1990 4757
1991 2055
1992 5132
1993 5538
1994 8778
1995 11778
1996 12237
1997 12037
1998 9244
1999 7988
2000 9517
2001 10838
2002 9041
2003 7867
2004 8154
2005 12655
2006 11955
2007 14877
2008 10312
2009 11442
2010 11903
2011 14286
2012 12384
2013 13223
2014 15336
2015 12432
2016 13712
2017 21648
2018 10268
2019 13201
2020 19698
Utenlandske statsborgere som har fått norsk statsborgerskap
Utenlandske statsborgere
1981 2441
1982 3095
1983 1754
1984 2798
1985 2851
1986 2486
1987 2370
1988 3364
1989 4622
1990 4757
1991 2055
1992 5132
1993 5538
1994 8778
1995 11778
1996 12237
1997 12037
1998 9244
1999 7988
2000 9517
2001 10838
2002 9041
2003 7867
2004 8154
2005 12655
2006 11955
2007 14877
2008 10312
2009 11442
2010 11903
2011 14286
2012 12384
2013 13223
2014 15336
2015 12432
2016 13712
2017 21648
2018 10268
2019 13201
2020 19698

Holdninger

Bør flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge bli lettere, vanskeligere eller som i dag?

Lettere (prosent) Som i dag (prosent) Vanskeligere (prosent)
Lettere (prosent) Som i dag (prosent) Vanskeligere (prosent)
2005 9 49 39
2006 7 46 45
2007 8 50 39
2008 7 51 38
2009 7 41 49
2010 6 42 46
2011 6 45 44
2012 7 44 43
2013 7 47 42
2014 18 50 28
2015 15 50 29
2016 12 51 33
2017 16 52 28
2018 15 53 29
2019 14 56 23
2020 17 56 20
Bør flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge bli lettere, vanskeligere eller som i dag?
Lettere (prosent) Som i dag (prosent) Vanskeligere (prosent)
2005 9 49 39
2006 7 46 45
2007 8 50 39
2008 7 51 38
2009 7 41 49
2010 6 42 46
2011 6 45 44
2012 7 44 43
2013 7 47 42
2014 18 50 28
2015 15 50 29
2016 12 51 33
2017 16 52 28
2018 15 53 29
2019 14 56 23
2020 17 56 20

Påstander om innvandrere

Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv

78 % helt eller nokså enig

[ 2020 ]

Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge

72 % helt eller nokså enig

[ 2020 ]

Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet

20 % helt eller nokså enig

[ 2020 ]

Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene

20 % helt eller nokså enig

[ 2020 ]

Religion

Trossamfunn i Norge som mottar offentlig støtte

Kristne utenfor Den norske kirke

372651  medlemmer

[ 2020 ]

6800 medlemmer

endring fra året før

Muslimer

182826  medlemmer

[ 2020 ]

7319 medlemmer

endring fra året før

Buddhister

21555  medlemmer

[ 2020 ]

511 medlemmer

endring fra året før

Hinduister

12153  medlemmer

[ 2020 ]

748 medlemmer

endring fra året før

Tallene inkluderer kun de som er medlemmer av tros- og livssynssamfunn.

Inkluderer tall for hele befolkningen.

kilde: Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Utdanning

Utdanningsnivå totalbefolkningen

2020
2020
Grunnskole 24.8
Videregående 36.9
Fagskole 3.0
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 24.7
Universitet og høgskole mer enn 4 år 10.6
Utdanningsnivå totalbefolkningen
2020
Grunnskole 24.8
Videregående 36.9
Fagskole 3.0
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 24.7
Universitet og høgskole mer enn 4 år 10.6

Utdanningsnivå innvandrere

2020
2020
Grunnskolenivå 30.6
Videregående 28.2
Fagskole 1.2
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 22.7
Universitet og høgskole mer enn 4 år 16.0
Ingen fullført utdanning 1.3
Utdanningsnivå innvandrere
2020
Grunnskolenivå 30.6
Videregående 28.2
Fagskole 1.2
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 22.7
Universitet og høgskole mer enn 4 år 16.0
Ingen fullført utdanning 1.3

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB