Publikasjon

Rapporter 2010/32

Vedvarende økonomisk fattigdom blant innvandrere

En empirisk analyse for perioden 1993-2007

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Vedvarende økonomisk fattigdom blant innvandrere. En empirisk analyse for perioden 1993-2007

Ansvarlige

Manudeep Singh Bhuller, Rolf Aaberge

Serie og -nummer

Rapporter 2010/32

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Inntekt og formue , Inntekt og forbruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7880-8

ISBN (trykt)

978-82-537-7879-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

69

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt