Publikasjon

Rapporter 2013/40

Fattigdomsdynamikk blant innvandrere

En empirisk analyse for perioden 1993-2011

Innhold

Om publikasjonen

Tittel

Fattigdomsdynamikk blant innvandrere. En empirisk analyse for perioden 1993-2011

Ansvarlige

Manudeep Bhuller, Eirik Eylands Brandsås

Serie og -nummer

Rapporter 2013/40

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Inntekt og formue , Inntekt og forbruk

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8750-3

ISBN (trykt)

978-82-537-8749-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

59

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt