242457
242457
innrapportering
2015-10-09T15:00:00.000Z
no

Ikke aktiv

Velgerundersøkelsen

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå en undersøkelse der vi ønsker å se nærmere på hva som gjør at noen deltar i valget, og andre lar være. Videre vil vi se nærmere på i hvilken grad partivalg og valgdeltakelse varierer med bakgrunn. Undersøkelsen vil gi kunnskap om ulike gruppers deltakelse i det norske demokratiet. Uavhengig om du er interessert i politikk eller om du har stemt, vil vi veldig gjerne at du deltar.

For at vi skal kunne utarbeide en god statistikk, ønsker vi svar på spørsmål om:

- Hva som gjør at folk velger å stemme

- Hva som gjør at folk velger å ikke stemme

- Hvilke typer politikk som opptar folk

- Hvilke informasjonskanaler som var viktigst i valgkampen

Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 15 500 personer. De som er trukket ut får et brev eller en e-post med invitasjon til å delta fra SSB.

Hvordan skal jeg svare?

Undersøkelsen er et kort skjema du fyller ut på internett, der du kan svare på PC, Mac, nettbrett eller på smarttelefon. For å svare kan du bruke lenken du har fått på e-post eller SMS. Du kan også klikke på knappen ‘Elektronisk innrapportering’ øverst på denne siden og logge inn med brukernavn og passord som du finner i e-posten, SMS ‘en eller brevet du har mottatt. Det tar i omtrent 10 minutter å svare på spørsmålene.

Du kan velge om du vil svare på norsk, engelsk, polsk, litauisk, urdu eller somali.

Hvorfor skal jeg svare på dette?

For å få et riktig bilde av hva som viktig for at noen deltar i valget og andre ikke, er det svært viktig at så mange som mulig deltar. Vi kan ikke erstatte deg med en annen, dersom du ikke deltar i undersøkelsen. Utvalget er trukket slik at det skal representere den norske befolkningen. Du er viktig for oss!

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. For å gjøre undersøkelsen så kort som mulig, henter vi inn noen opplysninger om deg og husstanden direkte fra registre som Statistisk sentralbyrå har tilgang til. Dette gjelder enkelte opplysninger fra Folkeregisteret, opplysninger om valgdeltakelse fra kommunenes manntall, utdanning fra skoleeiere og Lånekassen og opplysninger om inntekt, formue, arbeid, trygder og stønader hentet fra skatteetaten og NAV. Innen 31.12.2019, vil alle kjennetegn som kan identifisere enkeltpersoner bli fjernet fra datamaterialet.

 

Kontakt

Lover og regler