312566
312566
innrapportering
2017-06-14T13:56:00.000Z
no

Pågår

Valgpanelundersøkelsen 2021

Måleperiodehvert 4. år

Innhold

 • Om rapporteringen

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en undersøkelse der vi ønsker å se nærmere på hvilke saker som interesserer folk under valgkamp og stortingsvalg, og på hvilken måte man skaffer seg informasjon om dette. Videre vil vi se nærmere på i hvilken grad valgdeltakelse og partivalg varierer med bakgrunn. Vi trenger dine svar uansett om du er interessert i politikk eller om du har tenkt å stemme.

Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag for institutt for samfunnsforskning (ISF).

Hvordan skal jeg svare?

Dersom du er trukket ut til undersøkelsen, vil du motta en e-post fra oss.

Du svarer på undersøkelsen ved å fylle ut et skjema på internett. Det tar omtrent fem minutter å svare på spørsmålene, og skjema er tilgjengelig på norsk og engelsk.

For å komme til skjema benytter du lenken i e-post eller SMS som sendes til deg. Du kan også klikke på knappen ‘Elektronisk innrapportering’ øverst på denne siden og logge inn med brukernavn og passord som du finner i e-posten.

Undersøkelsen følger utviklingen i valgkampen over tid, og de samme personene vil bli kontaktet tre ganger i forkant av valget og to ganger i etterkant av valget for å besvare undersøkelsen.

Hvem skal svare?

Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 10 000 personer fra Folkeregisteret. Utvalget består av personer med stemmeberettiget alder.

Vi trenger svar fra personer i alle aldre over hele landet, og vi kan ikke erstatte deg med en annen person dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men det er viktig for oss å få dine svar for å få et best mulig resultat.

Svarene dine er viktige

Statistikken er en viktig informasjonskilde for offentlige myndigheter og andre som ønsker å delta i planlegging og utvikling av landets medietilbud. Resultatene brukes også i SSBs egne publikasjoner, og universiteter og forskningsmiljøer benytter informasjonen til forskning og undervisning. Media og interesseorganisasjoner bruker også denne statistikken.

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og kreve at svarene dine blir slettet, eller for å be om innsyn i opplysningene.
 • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern
 • Alt datamateriale blir anonymisert to år etter at datainnsamlingen er avsluttet.

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - tor: 09 - 21. Fre: 9 - 15

Lover og regler