316783
316783
innrapportering
2017-08-03T10:02:00.000Z
no

Ikke aktiv

Stortingsvalgundersøkelsen 2017

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå Stortingsvalgundersøkelsen 2017 der vi ønsker å se nærmere på hvilke saker som interesserer folk i valgkamp og stortingsvalg. Videre omfatter undersøkelsen spørsmål om politikere, politiske partier og valgdeltakelse.

Uavhengig om du er interessert i politikk eller om du har tenkt å stemme, vil vi veldig gjerne at du deltar.

Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 3200 stemmeberettigede personer. De som er trukket ut får en e-post eller et brev samt en SMS fra SSB med invitasjon til å delta. Det er svært viktig at alle som er trukket ut deltar. Dersom vi får for få svar vil vi få mindre sikker informasjon.

SSB utfører undersøkelsen i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Hvordan skal jeg svare?

Undersøkelsen gjennomføres både som telefon- og besøksundersøkelse i tillegg til at det er mulig å svare på internett.

• Dersom du har fått beskjed om å svare på undersøkelsen på telefon, vil en intervjuer ta kontakt med deg om kort tid for å gjennomføre et telefonintervju. Intervjuet tar omtrent 40 minutter.

• Dersom du har fått beskjed om å svare på internett kan du svare ved å bruke lenken du har fått på e-post eller SMS. Du kan også klikke på knappen ‘Elektronisk innrapportering’ øverst på denne siden og logge inn med brukernavn og passord som du finner i e-posten eller SMS ‘en. Du kan svare på PC, Mac, nettbrett eller på smarttelefon.

Dersom du ikke har mulighet til å besvare undersøkelsen på internett kan vi gjennomføre et telefon- eller besøksintervju. Send en mail til valg2017@ssb.no eller ring telefonnummer 62 88 56 08, så kan vi avtale tidspunkt for intervju.

Hvorfor skal jeg svare på dette?

For å få et riktig bilde av hva som viktig for at noen deltar i valget og andre ikke, er det svært viktig at så mange som mulig deltar. Vi kan ikke erstatte deg med en annen, dersom du ikke deltar i undersøkelsen. Utvalget er trukket slik at det skal representere den norske befolkningen. Du er viktig for oss!

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. For å gjøre undersøkelsen så kort som mulig, henter vi inn noen opplysninger om deg og husstanden direkte fra registre som Statistisk sentralbyrå har tilgang til. Dette gjelder enkelte opplysninger fra Folkeregisteret, opplysninger om valgdeltakelse fra kommunenes manntall, utdanning fra skoleeiere og Lånekassen og opplysninger om inntekt, formue, arbeid, trygder og stønader hentet fra skatteetaten og NAV. Innen 31.12.2021, vil alle kjennetegn som kan identifisere enkeltpersoner bli fjernet fra datamaterialet.

 

 

Kontakt

Lover og regler