435347
435347
innrapportering
2020-10-26T08:17:00.000Z
no

Pågår

Barn og foreldres samvær og bosted

Innhold

 • Om rapporteringen

Denne undersøkelsen handler om barn og foreldres samvær og bosted. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Barne- og familiedepartementet (BFD). Til denne undersøkelsen har vi fra Folkeregisteret tilfeldig trukket ut barn med foreldre som ikke bor sammen. Det er foreldrene som skal svare på spørsmålene.

Vi trenger svarene dine uavhengig av om du bor sammen med barnet ditt eller ikke, eller av hvor mye samvær du har med barnet ditt. Det er viktig at alle som er trukket ut deltar, slik at vi får et riktig bilde av barn og foreldres samvær og bosted i Norge.

De som er med i denne undersøkelsen er foreldre som ikke bor sammen, og som har felles barn under 18 år. Utvalget består av 4500 personer. De som er trukket ut, mottar tekstmelding og e-post fra Statistisk sentralbyrå.

Hvordan skal jeg svare?

Dersom du er trukket ut til undersøkelsen, vil du motta en e-post eller et brev fra oss. I løpet av den nærmeste tiden vil en av våre intervjuere ringe deg for å gjennomføre et intervju.

Du kan også ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg. Undersøkelsen kan kun gjennomføres på telefon.

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Hvorfor skal jeg svare på dette?

Resultatene fra undersøkelsen skal gi kunnskap om barn og foreldres samvær og bosted i 2020. Det ble gjort en tilsvarende undersøkelse i 2012, og forskerne vil kunne sammenligne situasjonen i dag med den gang. Det er også gjort sammenlignbare undersøkelser enda tidligere. Denne undersøkelsen vil gjøre det mulig for forskerne å se på utviklingen over tid. Undersøkelsen om barn og foreldres samvær og bosted vil gi viktig informasjon om barn og foreldres livssituasjon i dag.

Vi trenger svar fra alle foreldre som er med i undersøkelsen, og vi kan ikke erstatte deg med en annen person dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men dine svar er viktige for at resultatet skal bli best mulig.

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og kreve at svarene dine blir rettet eller slettet, eller for å be om innsyn i opplysningene.
 • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern
 • Alt datamateriale blir anonymisert 31.12.2026.

 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - tor: 09 - 21. Fre: 9 - 15