339579
339579
innrapportering
2018-02-12T09:00:00.000Z
no

Ikke aktiv

Undersøkelse om samfunn og statsborgerskap

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører, på oppdrag fra Institutt for Fredsforskning, en undersøkelse om Samfunn og statsborgerskap.

Vi ønsker at du deltar uavhengig av hvor delaktig du er i samfunnet og hvilket evt. hvilke statsborgerskap du har.

SSB trenger informasjon fra deg om din deltakelse i samfunn og politikk, og hvordan du for eksempel oppfatter reglene for å få norsk statsborgerskap. Dette er viktig informasjon for forskere for å forstå samfunnet vårt og for å kunne planlegge for fremtiden.

Hvordan skal jeg svare?

Undersøkelsen gjennomføres ved at du fyller ut et skjema på internett. Det tar ca. 15 minutter å besvare spørsmålene, og du kan svare på PC, Mac, nettbrett eller mobiltelefon.

For å svare på internett benytter du lenken i eposten som sendes til deg. Du kan også åpne skjema ved å bruke knappen «Elektronisk innrapportering» på toppen av denne siden, du må da logge inn med brukernavn og passord fra den tilsendte eposten. Du kan velge hvilket språk du vil svare på øverst til høyre i skjemaet.

Dine svar er viktige

Du er en av ca. 8000 personer mellom 20 og 36 år som er trukket ut fra folkeregisteret til å delta, og vi kan ikke erstatte deg med en annen. Det er en overrepresentasjon av personer med tilknytning til utlandet. Deltakelsen er frivillig, men din deltakelse vil være med på å sikre gode og pålitelige resultater.

Uavhengig av om du har norsk statsborgerskap eller ikke, håper vi at du vil benytte denne anledningen til å si din mening om hvilke saker som er viktig for deg.

SSB og Institutt for fredsforskning (PRIO) gjennomfører undersøkelsen for å få vite mer om blant annet hva som gjør at noen søker om norsk statsborgerskap, og hvordan reglene for norsk statsborgerskap blir oppfattet. Det gjennomføres tilsvarende undersøkelser i Danmark og Sverige.

Opplysningene dine er sikre hos oss

Vi har lovpålagt taushetsplikt og behandler all informasjon om deg konfidensielt. Du kan når som helst trekke deg og kreve at svarene blir slettet. For å gjøre skjemaet kortere og for å få bedre utbytte av informasjonen vi samler inn, benytter vi opplysninger fra noen av våre registre. Dette gjelder utvalgte opplysninger fra Folkeregisteret, utdanning fra skoleeiere og Lånekassen, opplysninger om yrkesaktivitet fra NAV og skatteetaten, innvandringsgrunn fra Utlendingsdirektoratet.

Innen utgangen av 2020 vil vi anonymisere datamaterialet slik at identifisering av den enkelte ikke er mulig. PRIO vil bare motta anonymiserte data. Et helt anonymt datamateriale vil gjøres tilgjengelig for internasjonal forskning.

 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00 Lør: 10.00 - 16.00

Lover og regler