262716
262716
innrapportering
2016-04-12T11:08:00.000Z
no

Pågår

Rusundersøkelsen

Innhold

 • Om rapporteringen

Denne undersøkelsen handler om bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler i ulike grupper av befolkningen. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Folkehelseinstituttet.

Det er veldig viktig at også personer som ikke røyker, drikker alkohol eller bruker andre rusmidler deltar for at vi skal få et riktig bilde av tobakks- og rusmiddelbruk i Norge.

Til undersøkelsen er det trukket et tilfeldig utvalg på 3 700 personer fra Folkeregisteret, som representerer et tverrsnitt av befolkningen i alderen 16–79 år. De som er trukket ut, mottar tekstmelding og e-post fra Statistisk sentralbyrå.

Hvordan skal jeg svare?

I løpet av den nærmeste tiden vil du bli oppringt av en av våre intervjuere. Intervjuet tar vanligvis under 20 minutter, men dette vil variere fra person til person.

Du kan også ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg.

Undersøkelsen kan kun gjennomføres på telefon.

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Hvorfor skal jeg svare på dette?

Resultatene fra undersøkelsen skal gi kunnskap om utviklingen i bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler. Kunnskapen vil danne grunnlag for tiltak som kan redusere skader forbundet med bruk av disse stoffene. Resultatene fra undersøkelsen brukes også til å evaluere ulike virkemidler, som for eksempel kampanjer, lovendringer og forebyggingstiltak.

Vi trenger svar fra personer i alle aldre over hele landet, og vi kan ikke erstatte deg med en annen person dersom du ikke svarer. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men det er viktig for oss å få dine svar for å få et best mulig resultat. Hvis for eksempel mange av de yngre i utvalget ikke svarer, får vi mindre sikker informasjon om rusvaner blant unge.

Alkoholenhet

I undersøkelsen kan du bli spurt om hvor mange alkoholenheter du har drukket på et tidspunkt. For å gjøre det enklere å forstå hva en enhet er har vi laget en illustrasjon som viser ulike alkoholenheter.

  

 

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og kreve at svarene dine blir slettet.
 • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern
 • Alt datamateriale blir anonymisert innen 1. oktober 2021.

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00 Lør: 10.00 - 16.00

Lover og regler