202149
202149
innrapportering
2014-10-22T10:34:00.000Z
no

Pågår

Reise- og teknologiundersøkelsen

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Undersøkelsen skal kartlegge nordmenns reisevaner, grensehandel og teknologibruk. Det blir blant annet spurt om man har vært på reiser med eller uten overnatting og bruk av tjenester på internett det siste kvartalet.

I tillegg er det noen spørsmål om arbeidsforhold, vedfyring og influensavaksiner.

Det er viktig at også personer som ikke har reist deltar.

Til undersøkelsen er det trukket et tilfeldig utvalg på 2 000 personer fra Folkeregisteret, som representerer et speilbilde av befolkningen i alderen 16–79 år. De som er trukket ut mottar brev eller e-post fra Statistisk sentralbyrå.

Hvordan skal jeg svare?

I løpet av den nærmeste tiden vil du bli oppringt av en av våre intervjuere for å gjennomføre et intervju. Lengden på intervjuet vil variere fra person til person.

Du kan også ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg.

Undersøkelsen kan kun gjennomføres på telefon.

Hvorfor skal jeg svare på dette?

Vi kan ikke intervjue hele norges befolkning og har derfor trukket et utvalg som representerer den befolkningen. Vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. For å få et riktig bilde er det derfor viktig at så mange som mulig av dem vi kontakter deltar. Dersom det for eksempel er mange yngre som ikke svarer får vi mindre sikker informasjon om reisevanene blant unge.

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og Statistisk sentralbyrå har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet.

Kontakt

Lover og regler