455833
455833
innrapportering
2021-06-17T09:09:00.000Z
no

Pågår

PIAAC – Nøkkelkompetanse for voksne

Innhold

 • Om rapporteringen

Fra juni til september 2021 gjennomfører Statistisk sentralbyrå (SSB) undersøkelsen PIAAC – nøkkelkompetanse for voksne, også kalt «Programme for the International Assessment of Adult Competencies». Dette er den mest omfattende internasjonale undersøkelsen om voksnes ferdigheter som noen gang er blitt gjennomført. Vi trenger svar fra personer i alle aldre og med ulik utdanning og yrkeserfaring.

Undersøkelsen PIAAC er finansiert av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). SSB gjennomfører undersøkelsen i samarbeid med myndighetene i de deltakende landene og en internasjonal sammenslutning av organisasjoner. I Norge er undersøkelsen også finansiert av Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Hvordan svarer du?

Hvis du er trukket ut til undersøkelsen, vil du få et brev fra oss. Kort tid etter at du har mottatt brevet, vil en av våre intervjuere ringe deg for å avtale tidspunkt for et besøksintervju.

En intervjuer vil møte deg hjemme hos deg selv eller på et annet egnet sted. Det er også mulig å gjøre intervjuet utendørs. Intervjuet består av én intervjudel og én øvelsesdel og vil vare i omtrent to timer, men dette vil variere noe fra person til person.

Som en takk for din deltakelse vil du motta et gavekort på kr. 500,- etter at intervjuet er gjennomført.

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du har mottatt brev fra SSB om at du er trukket ut til å delta, men ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Hva spør vi om?

Intervjueren vil blant annet spørre deg om utdanning, yrkeserfaring, bruk av teknologi og aktiviteter i dagliglivet, som lesing. Deretter skal du løse noen oppgaver på et nettbrett som ligner på gjøremål som du kanskje utfører i det daglige.

Det kan være

 • å lese bruksanvisningen på for eksempel en eske med medisin
 • å lese en tidtabell på en flyplass
 • å bruke et kart til å finne en adresse
 • å bestemme utløpsdatoen på et matvareprodukt

Myndighetene bruker resultatet fra undersøkelsen til å forstå hvordan de kan forbedre grunnleggende ferdigheter blant voksne ved å legge til rette for utdanning og opplæring.

Den ble gjennomført en PIAAC-undersøkelse i Norge av SSB i perioden 2011-2012, og det ble i ettertid satt i gang flere tiltak for å øke kompetansen blant voksne i Norge.

Denne PIAAC-undersøkelsen er en oppfølging av forrige undersøkelse. Det blir samlet inn data av høy kvalitet fra alle de deltakende landene, slik at myndighetene kan evaluere virkemidlene og utforme mer effektive offentlige programmer.

Du finner mer informasjon om både PIAAC og resultatene fra forrige runde av undersøkelsen på OECDs nettsted: http://www.oecd.org/skills/piaac/

Svarene dine er viktige

Du er en av 6 150 personer i alderen 17-66 år som er trukket ut fra Folkeregisteret til å være med på undersøkelsen.

Dere som er trukket ut, er et representativt utvalg av befolkningen. Vi trenger svar fra personer i alle aldre over hele landet, og vi kan ikke erstatte deg med en annen person dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men svarene dine er viktige for oss for å få et mest mulig pålitelig resultat.

Opplysningene dine er sikre hos oss

For at intervjuet skal vare så kort som mulig, benytter vi opplysninger om deg fra registre som SSB har tilgang til. Dette gjelder opplysninger fra Folkeregisteret, opplysninger fra skoleeiere og Lånekassen og opplysninger om arbeid fra Aa-registeret. Aa-registeret eies og forvaltes av Nav.

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og be om at svarene dine blir slettet.
 • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern.
 • Alt datamateriale blir anonymisert innen september 2022.

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - tor: 09 - 21. Fre: 9 - 15

Lover og regler