202141
202141
innrapportering
2014-10-22T10:15:00.000Z
no

Pågår

Mediebruksundersøkelsen

Innhold

 • Om rapporteringen

Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden 1991 gjennomført en årlig undersøkelse om mediebruk i befolkningen. Med mediebruk mener vi bruk av radio, fjernsyn, musikk, internett, telefon, aviser, blader, bøker, spill og kino.

Hvor mange mennesker ser på TV i løpet av en dag? Leser folk like mye bøker nå som for ti år siden? Bruker kvinner og menn like mye tid på internett? 

Formålet med undersøkelsen er å lage offisiell statistikk over befolkningens tilgang til og bruk av massemedier.

Hvordan svarer du? 

Dersom du er trukket ut til undersøkelsen, vil du motta en e-post eller et brev fra oss. I løpet av den nærmeste tiden vil en av våre intervjuere ringe deg for å gjennomføre et intervju.

Du kan også ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg.

Undersøkelsen gjennomføres kun per telefon. Intervjuet varer i snitt i ca. 20 minutter, men det varierer noe fra person til person.

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Hvem skal svare?

Vi har trukket ut et tilfeldig utvalg på 3000 personer i alderen 9-79 år fra Folkeregisteret.

Vi trenger svar fra personer i alle aldre over hele landet, og vi kan ikke erstatte deg med en annen person dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men det er viktig for oss å få dine svar for å få et best mulig resultat.

Svarene dine er viktige

Statistikken er en viktig informasjonskilde for offentlige myndigheter og andre som ønsker å delta i planlegging og utvikling av landets medietilbud. Resultatene brukes også i SSBs egne publikasjoner, og universiteter og forskningsmiljøer benytter informasjonen til forskning og undervisning. Media og interesseorganisasjoner bruker også denne statistikken.

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og kreve at svarene dine blir slettet, eller for å be om innsyn i opplysningene.
 • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern
 • Alt datamateriale blir anonymisert to år etter at datainnsamlingen er avsluttet.

 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - tor: 09 - 21. Fre: 9 - 15

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen