396913
396913
innrapportering
2019-09-10T08:00:00.000Z
no

Pågår

Lokalvalgundersøkelsen 2019

Innhold

 • Om rapporteringen

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører Lokalvalgundersøkelsen 2019 for å se nærmere på hvilke saker som interesserer folk i kommune- og fylkestingsvalget 2019. Det er trukket et utvalg på 19 000 stemmeberettigede personer fra Folkeregisteret. Undersøkelsen handler om valgdeltakelse og holdninger til en rekke politiske saker.

SSB utfører undersøkelsen i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Hvordan svarer du?

Hvis du er trukket ut, får du en e-post eller et brev fra SSB, samt en SMS med invitasjon til å delta.

Undersøkelsen gjennomføres både som telefon- og webundersøkelse.

Dersom du har fått beskjed om å svare på undersøkelsen på telefon, vil en intervjuer ta kontakt med deg om kort tid for å gjennomføre et telefonintervju. Intervjuet tar omtrent 20 minutter.

Dersom du har fått beskjed om å svare på internett, kan du svare ved å bruke lenken du har fått på e-post eller SMS. Du kan også klikke på knappen ‘Elektronisk innrapportering’ øverst på denne siden og logge inn med brukernavn og passord som du finner i e-posten vi har sendt deg. Du kan svare på PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon. Hvis du har mistet e-posten med brukernavn og passord, kan du kontakte oss på e-postadressen svar@ssb.no, så hjelper vi deg.

Har du ikke mulighet til å besvare undersøkelsen på internett? Da kan vi gjennomføre et telefonintervju. Send en e-post til svar@ssb.no eller ring tlf. 62 88 56 08, så kan vi avtale tidspunkt for intervju.

Svarene dine er viktige

Det er svært viktig at du som er trukket ut, deltar i undersøkelsen, uansett om du er interessert i politikk eller ikke og uavhengig av om du har stemt ved valget. Dersom vi får for få svar, vil vi få mindre sikker informasjon. Vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar i undersøkelsen. Utvalget er trukket slik at det skal representere den norske befolkningen. Du er viktig for oss!

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og kreve at svarene dine blir rettet eller slettet, eller for å be om innsyn i opplysningene.
 • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern

For å gjøre undersøkelsen så kort som mulig henter vi inn noen opplysninger om deg og husstanden direkte fra registre som Statistisk sentralbyrå har tilgang til. Dette gjelder enkelte opplysninger fra Folkeregisteret, opplysninger om valgdeltakelse fra kommunenes manntall, utdanning fra skoleeiere og Lånekassen og opplysninger om inntekt, formue, arbeid, trygder og stønader hentet fra Skatteetaten og NAV. Etter at datainnsamlingen er avsluttet, vil alle navn, adresser og fødselsnummer fjernes fra datamaterialet. Fødselsnummeret vil bli erstattet med et kodenummer. Fordi vi ønsker å kontakte deg igjen på et senere tidspunkt, vil vi oppbevare fødselsnummeret ditt, men helt atskilt fra svarene du har gitt. Innen 2024 vil også kodenummer og fødselsnummer slettes. Institutt for samfunnsforskning (ISF) vil bare motta avidentifiserte resultater, der alle navn og adresser er fjernet. Det avidentifiserte datamaterialet vil bli oppbevart av SSB og forskerne ved ISF, slik at det er mulig for samfunnsforskere å kunne gjøre sammenligninger med senere valgundersøkelser.

Vil du vite mer, se www.ssb.no/valg 

 

 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00 Lør: 10.00 - 16.00

Mer på ssb.no