122049
122049
innrapportering
2013-06-10T13:25:00.000Z
no

Pågår

Levekårsundersøkelsen

Måleperiodeårlig

Innhold

Spørsmål om bolig, boutgifter og boliglån

I denne undersøkelsen dreier noen av spørsmålene seg om boligen du bor i og hvor mye du betaler i boutgifter og boliglån. Det vil gå raskere å svare på disse spørsmålene dersom du på forhånd har anledning til å notere ned de beløpene som er aktuelle for deg.

Informasjon om gjeld, lån og utgifter kan du for eksempel finne i nettbanken eller i årsoppgaven fra bank, forsikringsselskap osv. Dersom du ikke vet de nøyaktige beløpene, er det bra om du kan gi et anslag.

For dere som eiere boligen (ikke næringsdrift):

 • Hva betalte du/dere for boligen du/dere bor i nå?
 • Hva er gjenstående gjeld for alle lån som har sikkerhet i boligen? (Hvis du/dere har flere lån, noter separat for hvert av lånene)
 • Hva betaler du/dere i avdrag på lån? (kan oppgis per måned, kvartal eller år)
 • Hva betaler du/dere i renter på lån? (kan oppgis per måned, kvartal eller år)
 • Hvor mye betalte du/dere i forsikringspremie for bolig de siste tolv månedene? Innboforsikring skal ikke tas med.
 • Hvor mye betaler du/dere i kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt per år? (kommunale avgifter inkluderer vann, kloakk, renovasjon, feiing og eventuelt andre kommunale avgifter)
 • Hva vil du/dere anslå at boligen ville blitt solgt for i dag?

For både eiere og leiere (ikke næringsdrift)

 • Hvor mange kvadratmeter er boligen på? I kjeller og loft skal bare beboelsesrom regnes med.
 • Hvor mye betaler du/dere i husleie eller fellesutgifter? (kan oppgis per måned, kvartal eller år)
 • Hvor mye betaler du/dere til elektrisitet og fast eller flytende brensel? (kan oppgis per måned, kvartal eller år)
 • Hvor store utgifter har du/dere eventuelt hatt til vedlikehold og reparasjoner de siste tolv månedene?
 • Når kjøpte eller skrev du/dere leiekontrakt for den nåværende boligen?

For dere som leier ut deler av boligen

 • Hvor mye får dere i leie per måned?

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00 Lør: 10.00 - 16.00

Lover og regler