122049
122049
innrapportering
2013-06-10T13:25:00.000Z
no

Pågår

Levekårsundersøkelsen

Måleperiodeårlig

Innhold

Fra januar til juni gjennomfører Statistisk sentralbyrå (SSB) den årlige undersøkelsen om folk sine levekår i Norge. Omtrent 12 000 personer fra 16 år og oppover er tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret til å svare på undersøkelsen.

Hvordan svarer du?

Hvis du er trukket ut til undersøkelsen, vil du få et brev eller en e-post fra oss. I løpet av den nærmeste tiden vil en av våre intervjuere ringe deg for å gjennomføre et intervju. Du kan også ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg.

Undersøkelsen gjennomføres kun på telefon. Intervjuet varer i omtrent en halv time, men dette vil variere noe fra person til person.

Undersøkelsen følger utviklingen i levekår over tid, og de samme personene kontaktes én gang i året i fire år på rad.

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Hva spør vi om?

I 2021 skal du svare på spørsmål om følgende temaer:

 • bolig, boutgifter og boliglån
 • husholdningsøkonomi
 • helse og livskvalitet
 • Idrett og friluftsliv
 • arbeidsforhold
 • barnepass og barn i delte familier

Noen av temaene er med i undersøkelsen hvert år, som bolig, helse og arbeid. Andre temaer vil variere fra år til år, som idrett og friluftsliv, barnepass og barn i delte familier.

Her finner du mer informasjon om Levekårsundersøkelsen.

Svarene dine er viktige

Vi trenger svar fra personer i alle aldre fra hele landet, og vi kan ikke erstatte deg med en annen person dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men det er viktig for oss å få dine svar for å få et best mulig resultat.

Vi lager og publiserer statistikk om levekårene i Norge av svarene vi får inn i undersøkelsen.

På ssb.no kan du for eksempel finne statistikk om boforhold, helseforhold, idrett og friluftsliv. Statistikken er viktig for mange, blant annet politikere, forskere, journalister og ikke minst for allmennheten.

Undersøkelsen er også en del av et europeisk samarbeid (EU-SILC). Vi kan bruke resultatene til å sammenlikne levekår i mange europeiske land. EUs statistikkorgan Eurostat publiserer resultater fra EU-SILC som er tilgjengelig for alle. Du kan sammenligne befolkningen i Norge med andre land i Europa ved å klikke her.

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst, før undersøkelsens slutt, kontakte oss for å trekke deg og be om at svarene dine blir slettet.
 • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern.
 • Alt datamateriale blir anonymisert to år etter at datainnsamlingen er avsluttet.

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - tor: 09 - 21. Fre: 9 - 15

Lover og regler