387574
387574
innrapportering
2019-05-22T13:43:00.000Z
no

Pågår

Levekår og arbeid

Innhold

I juni 2019 gjennomfører Statistisk sentralbyrå (SSB) en webundersøkelse om folks levekår i Norge. Undersøkelsen er en pilot, og det er første gang levekårsundersøkelsen gjennomføres på internett. Om lag 6000 personer fra 16 år og oppover er tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret til å svare på undersøkelsen.

Hvordan svarer du?

Dersom du er trukket ut til undersøkelsen, vil du få beskjed fra oss på SMS og e-post. For å svare på undersøkelsen må du logge deg inn i Altinn. I din innboks i Altinn vil du finne et brev fra SSB med mer informasjon og en lenke til webundersøkelsen.

Om lag 1500 personer av de utvalgte er trukket ut til å gjennomføre et kort innledende telefonintervju. Hvis du er trukket ut, vil du få beskjed om det på SMS og e-post. I løpet av den nærmeste tiden vil en av våre intervjuere ringe for å gjennomføre et kort intervju. Du kan også ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg.

Det tar cirka 20-25 minutter å svare på webundersøkelsen, men dette vil variere noe fra person til person.

Hva spør vi om?

Undersøkelsen har spørsmål om følgende temaer:

 • bolig, boutgifter og boliglån
 • husholdningsøkonomi
 • arbeid og yrke

Svarene dine er viktige

Vi trenger svar fra personer i alle aldre fra hele landet, og vi kan ikke erstatte deg med en annen person dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men det er viktig for oss å få dine svar for å få et best mulig resultat.

Svarene dine er med på å gi et godt bilde av hvordan folk i Norge har det. Resultater fra denne undersøkelsen vil bli brukt til å etablere en ny og bedre levekårsstatistikk, slik at man kan sammenligne levekår i de europeiske landene.

ssb.no kan du for eksempel finne statistikk om boforhold, helseforhold, idrett og friluftsliv. Statistikken er viktig for mange, blant annet politikere, forskere, journalister og ikke minst for allmennheten.

Undersøkelsen er også en del av et europeisk samarbeid (EU-SILC). Vi kan bruke resultatene til å sammenlikne levekår i mange europeiske land. EUs statistikkorgan Eurostat publiserer resultater fra EU-SILC som er tilgjengelig for alle. Du kan sammenligne befolkningen i Norge med andre land i Europa ved å klikke her.

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og kreve at svarene dine blir slettet.
 • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern.
 • Alt datamateriale blir anonymisert to år etter at datainnsamlingen er avsluttet.

 

 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00