366023
366023
innrapportering
2018-10-25T10:09:00.000Z
no

Ikke aktiv

Lærerkompetanse i grunnskolen

Innhold

 • Om rapporteringen

Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden år 2000 gjennomført undersøkelser om lærerkompetanse i grunnskolen. Undersøkelsen kartlegger pedagogisk og fagspesifikk kompetanse blant lærere som underviser i grunnskolen.

Hvem skal svare?

Vi ønsker at du som er registrert som lønnsmottaker i grunnskolen, skal delta i undersøkelsen.

Vi har trukket et tilfeldig utvalg på 6000 personer fra NAV og Skatteetaten (A-ordningen) som har yrkeskode undervisning. Undersøkelsen baserer seg på et utvalg av alle som underviser i grunnskolen, uavhengig av hvilke fag man underviser i og hva slags utdanning man har. Målet er at alle relevante grupper skal være representert.

Hvordan svarer du?

For å svare på undersøkelsen benytter du lenken du har fått tilsendt på e-post eller SMS. Dersom du ikke svarer på undersøkelsen innen en viss tid, vil en av våre intervjuere ringe deg for å gjennomføre intervjuet.

Undersøkelsen kan besvares på PC, Mac, nettbrett eller mobiltelefon, og det tar ca. ti minutter å svare.

Du velger selv om du vil svare på bokmål eller nynorsk.

Svarene dine er viktige

Vi vet at det er et høyt utdanningsnivå blant lærere i grunnskolen og at de fleste har pedagogisk utdanning, men underviser lærerne i fagene de har utdanning i?

Undersøkelsen skal kartlegge hvordan grunnskolen bruker fagkompetanse i enkeltfag, og resultatene vil bli et viktig faktagrunnlag for politikere, lærerorganisasjoner, skoleledelse, skoleeiere og forskere.

Det er fem år siden sist en slik kartlegging ble foretatt i Norge (https://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/kompetanseprofil-i-grunnskolen).

Resultatene fra årets undersøkelse vil danne grunnlag for en analyserapport som publiseres våren 2019.

Vi trenger svar fra lærere over hele landet, og vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke svarer. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men svarene dine er viktige. Jo flere som svarer, desto mer riktig blir resultatene.

Statistikken er en viktig informasjonskilde for offentlige myndigheter. Resultatene blir også gjengitt i SSBs egne publikasjoner, og universiteter og forskningsmiljøer bruker informasjonen til forskning og undervisning. Media og interesseorganisasjoner benytter også denne statistikken.

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst ringe eller sende oss en e-post for å trekke deg og kreve at svarene dine blir slettet.
 • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern
 • Datamaterialet blir anonymisert senest to år etter at datainnsamlingen er avsluttet.

 

 

 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00 Lør: 10.00 - 16.00