327209
327209
innrapportering
2017-10-26T10:01:00.000Z
no

Ikke aktiv

Lærerkompetanse i videregående opplæring

Måleperiodehvert 10. år

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, en undersøkelse om lærerkompetanse i videregående opplæring. Vi ønsker at lærere i videregående opplæring deltar, uavhengig av hvilken utdanning de har.

Undersøkelsen skal kartlegge hvilken pedagogisk og fagspesifikk kompetanse undervisningspersonell i videregående opplæring har i fagene de underviser i. Det har gått 10 år siden sist en slik kartlegging ble foretatt i Norge (NIFU rapport 29/2007). Resultatene vil danne grunnlag for en analyserapport som vil publiseres våren 2018.

Vi vet fra tidligere at utdanningsnivået blant lærere i videregående skole generelt er høyt, og at de fleste har pedagogisk utdannelse. Men underviser lærerne i fagene de har kompetanse i? En kartlegging av læreres fagkompetanse gir et viktig faktagrunnlag for både politikere, lærerorganisasjoner, skoleledelse, skoleeiere og forskere.

Vi kontakter lærere som er registrert som lønnsmottakere i videregående skole. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men jo flere som svarer, jo sikrere blir informasjonen vi sitter igjen med. Alle som underviser i videregående skole blir bedt om å svare på undersøkelsen.

Hvordan skal jeg svare?

Undersøkelsen gjennomføres ved å fylle ut et skjema på internett, og den kan besvares på PC, Mac, nettbrett eller mobiltelefon. Det tar ca. ti minutter å svare.

For deg som skal svare på undersøkelsen benytter du lenken du har fått i tilsendt e-post. Du kan også åpne skjema ved å bruke knappen "Elektronisk innrapportering" på toppen av denne siden. Du må da logge inn med brukernavn og passord fra den tilsendte e-posten. Du kan velge om du vil svare på bokmål eller nynorsk.

Vi ivaretar personvernet

Vi har lovpålagt taushetsplikt og behandler all informasjon konfidensielt. Hverken Kunnskapsdepartementet eller andre vil få tilgang til opplysninger som knyttes til den enkelte. Du kan når som helst trekke deg og kreve at svarene blir slettet. For å kvalitetssjekke våre registre og for å gjøre spørreskjemaet kortere, benytter vi opplysninger om deg fra registre som SSB har tilgang til. Det gjelder opplysninger om kjønn, alder og bosted fra befolkningsregisteret. Vi vil også benytte opplysninger om arbeid og lønn fra NAV og skatteetaten (A-ordningen) og opplysninger om utdanning som SSB henter inn årlig fra skoler, fylker og lånekassen. Vi behandler opplysningene avidentifisert og vil anonymisere datamaterialet innen 01.01.2023.

 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00 Lør: 10.00 - 16.00

Lover og regler