437560
437560
innrapportering
2020-11-13T14:06:00.000Z
no

Pågår

Undersøkelse om familie og arbeid

Innhold

 • Om rapporteringen

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en webundersøkelse om familie og arbeid i ulike faser av livet. Denne undersøkelsen vil gi oss mer kunnskap om hvordan folk lever sine liv i Norge i dag og hvilke planer de har for framtiden.

Undersøkelsen vil også kunne lære oss mer om relasjoner, både mellom generasjoner og innad i parforhold. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd, Arbeids- og sosialdepartementet og Barne- og familiedepartementet.

15 000 personer i alderen 18 til 54 år er tilfeldig trukket fra Folkeregisteret til å svare på undersøkelsen.

Hva skal du svare på?

I undersøkelsen spør vi om

 • din familie, helse og arbeidssituasjon
 • ditt forhold til dine foreldre
 • ditt parforhold
 • din sosiale kontakt med familie og venner
 • hvor fornøyd du er med ulike aspekter av livet ditt
 • hverdagslivet ditt og dine planer for framtiden
 • dine holdninger og verdier

En rekke europeiske land gjennomfører undersøkelsen som en del av en internasjonal undersøkelse (Generations and Gender Programme (GGP)). Dataene som blir samlet inn, blir utelukkende brukt til forskningsformål. Du kan finne mer informasjon om undersøkelsen her.

Vi planlegger en oppfølging av denne undersøkelsen i løpet av de neste fire årene. Alle som deltar nå, kan bli kontaktet igjen innen utgangen av 2024.

Hvordan svarer du?

Du svarer på undersøkelsen ved å fylle ut et elektronisk spørreskjema. Du har fått tilsendt en lenke og bruker-ID både på e-post og SMS.

Når du klikker på lenken, får du opp skjemaet på websiden for den internasjonale undersøkelsen (GGP).

Det tar ca. 40 minutter å svare på undersøkelsen. For noen vil det ta kortere tid, for andre noe lenger, avhengig av din familie- og livssituasjon.

Du kan ta en pause underveis og fortsette på et senere tidspunkt. Du logger på igjen med bruker-ID. 

Alle som fullfører undersøkelsen vil automatisk delta i trekningen av 65 gavekort på 1 000 kroner.

Opplever du tekniske problemer?

Skjemaet skal fungere på alle nettlesere og alle enheter (mobil, PC, nettbrett). Hvis du opplever tekniske problemer, kan det være lurt å prøve en annen nettleser eller enhet.

Hvis de tekniske problemene ikke løser seg, kan du ta kontakt med oss på

Svarene dine er viktige

Vi trenger svar fra alle som er trukket ut, og vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men svarene dine vil bidra til bedre kunnskap om folks familie- og livssituasjon i ulike faser av livet i Norge i dag.

Dataene fra undersøkelsen vil bli brukt i forskning på viktige livsfaser som samliv og barnefødsler, kombinasjon av arbeid og familieliv, og omsorg for barn og eldre. Hvilke valg vi tar, har langsiktige konsekvenser for egen og andres livskvalitet. Det vil også ha konsekvenser for framtiden til samfunnet vårt. Med de endringene som skjer i befolkningen, trenger politikerne, beslutningstakere og offentligheten kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge samfunnet slik at det blir bedre for innbyggerne, både nå og i framtiden. Dataene som vi samler inn, vil bidra til å forbedre kunnskapsgrunnlaget.

Opplysningene dine er sikre hos oss

SSB kontakter deg for at du skal delta i undersøkelsen, men vi kan ikke knytte personopplysningene dine og kontaktinformasjonen din til svarene dine.

SSB vil aldri dele personopplysningene dine, og alle som arbeider i SSB har taushetsplikt.

Du kan når som helst trekke deg og be om at svarene dine blir slettet.

Det elektroniske spørreskjemaet er laget av den internasjonale undersøkelsen, Generations and Gender Programme (GGP). Ingen personopplysninger blir lagret sammen med data fra spørreskjemaet.

Svarene dine blir bare brukt til forskning og dataene er bare tilgjengelige for autoriserte og godkjente forskere med vitenskapelige formål.

Helt adskilt fra svarene dine, oppbevarer SSB fødselsnummer og kontaktinformasjon fra alle deltakerne fram til 31. desember 2024. Denne informasjon blir bare brukt for å

 • kontakte de som har vunnet gavekort
 • kontakte deg på nytt i forbindelse med en mulig oppfølging av undersøkelsen innen 2024
 • slette svarene dine hvis du ønsker å trekke deg fra undersøkelsen

Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern.

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - tor: 09 - 21. Fre: 9 - 15

Lover og regler