Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

204175
204175
innrapportering
2014-11-04T09:06:00.000Z
no

Ikke aktiv

Frivillig innsats

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens deltakelse i frivillige organisasjoner; både i form av frivillig arbeid og økonomisk støtte. Vi vil også kartlegge frivillig arbeid på internett, for private bedrifter eller offentlige organisasjoner og for venner, bekjente og naboer.

Undersøkelsen utføres på oppdrag av Kulturdepartementet. Analysene av undersøkelsen vil bli gjort av ISF og Rokkansenteret for Kulturdepartementet, samt inngå i SSB sitt satellittregnskap for frivillig arbeid i 2018.

Til undersøkelsen er det trukket et tilfeldig utvalg på 3400 personer fra Folkeregisteret, som representerer et speilbilde av befolkningen i alderen 16–79 år. De som er trukket ut mottar et brev eller en e-post fra Statistisk sentralbyrå.

Det er viktig at alle personer som er trukket ut deltar, også dersom du ikke har særlig sterke meninger om temaet. Dersom for få personer deltar vil vi få mindre sikker informasjon om nordmenns frivillige innsats.

Hvordan skal jeg svare?

I løpet av den nærmeste tiden vil du bli oppringt av en av våre intervjuere for å gjennomføre et intervju. Lengden på intervjuet vil variere fra person til person, men er anslått til under 10 minutter. 

Du kan også ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å avtale et intervju.

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Hvorfor skal jeg svare på dette?

Vi kan ikke intervjue hele Norges befolkning og har derfor trukket et utvalg som representerer befolkningen. Vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. For å få et riktig bilde er det derfor viktig at så mange som mulig av dem vi kontakter deltar. Dersom det for eksempel er mange yngre som ikke svarer får vi mindre sikker informasjon om frivillig innsats blant unge.

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og Statistisk sentralbyrå har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. For å gjøre undersøkelsen så kort som mulig, henter vi inn noen opplysninger om deg direkte fra registre som Statistisk sentralbyrå har tilgang til. Dette gjelder enkelte opplysninger fra Folkeregisteret samt utdanning fra skoleeiere og Lånekassen. Innen ett år, vil alle kjennetegn som kan identifisere enkeltpersoner bli fjernet fra datamaterialet.

 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 20.00

Lover og regler