453613
453613
innrapportering
2021-05-10T14:35:00.000Z
no

Pågår

Forbruksundersøkelsen

Innhold

 • Om rapporteringen

I juni og juli 2021 gjennomfører Statistisk sentralbyrå (SSB) en undersøkelse om norske husholdningers forbruk av varer og tjenester. Et utvalg på 600 husholdninger er trukket tilfeldig fra SSBs husholdningsregister til å være med i undersøkelsen. 

Vi kommer snart til å ringe deg

Dersom husholdningen din er trukket ut til å delta i undersøkelsen, vil du motta en e-post eller et brev fra oss. Noen dager senere vil en av våre intervjuere ringe deg for å gjennomføre et kort telefonintervju. I tillegg skal dere som tilhører husholdningen, registrere alt dere bruker penger på i to bestemte uker og svare på noen spørsmål i et webskjema. Intervjueren som ringer deg, vil forklare hvordan du skal føre utgiftene. Du trenger ikke foreta deg noe før intervjueren har tatt kontakt.  

Du kan ta kontakt med oss for å avtale når vi skal ringe deg. 

Alle som deltar, får et gavekort på 500 kroner. Gavekortet kan brukes over hele landet og i de fleste butikker.

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på. Du kan ringe oss på telefonnummer 21 09 42 28 eller sende en e-post til forbruk@ssb.no

Hva spør vi om?

Undersøkelsen skal gi svar på spørsmål om 

 • hva slags varer og tjenester husholdningene bruker penger på
 • hvor stor del av utgiftene som går til mat, klær, bolig og transport
 • hvordan utgiftene varierer mellom typer av husholdninger, mellom landsdeler og yrkesgrupper.
 • hvordan forbruket utvikler seg over tid

Svarene dine er viktige

Hver enkelt husholdning som er trukket ut, representerer en større gruppe. For at vi skal få gode og pålitelige tall for hver gruppe, er det viktig at så mange som mulig svarer. Hvis for eksempel mange personer som bor alene, ikke svarer, får vi mindre sikre opplysninger om forbruket til denne gruppen. Det er frivillig å delta, men det er viktig for oss å få svar fra husholdningen din for å få et best mulig resultat.

Resultatene fra undersøkelsen blir brukt i analyser i SSB, slik at vi kan sikre at nye og digitale innsamlingsmåter gir gode og pålitelige data for framtidig forbruksstatistikk. 

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt.
 • Svarene dine bruker vi kun til interne analyser i SSB, og enkeltsvar vil aldri bli offentliggjort. 
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og be om at svarene dine blir rettet eller slettet, eller for å be om innsyn i opplysningene.
 • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. 
 • Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern.
 • Alt datamateriale blir anonymisert innen 1. juni 2022.

Kontakt

Lover og regler