262586
262586
innrapportering
2019-04-23T14:00:00.000Z
no

Pågår

Eurostudent

Måleperiodehvert 3. år

Innhold

 • Om rapporteringen

Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå den norske delen av den europeiske studentundersøkelsen, Eurostudent.

Omtrent 280 000 studenter er registrert ved norske høyskoler og universiteter. Hvordan er studentenes økonomi-, bolig- og studiesituasjon?

Eurostudent skal kartlegge studenters levekår under studietiden i Norge. I undersøkelsen spør vi om følgende temaer:

 • studiesituasjon
 • økonomi (penger du har til månedlig bruk, månedlige kostnader, studieutgifter for semesteret)
 • studieopphold i utlandet
 • tid brukt på arbeid og studier

Hvordan svarer du?

Du svarer på undersøkelsen ved å fylle ut et skjema på Internett. Du har fått tilsendt en lenke i en e-post eller på SMS. Du kan også bruke knappen «Elektronisk innrapportering» øverst på denne siden. Du finner bruker-ID og passord i e-posten du har mottatt.

Det tar ca. 25 minutter å svare på undersøkelsen, men det varierer noe fra person til person. Alle som svarer, er med i trekningen av fem Visa gavekort à 2 000 NOK.

Hvem skal svare?

Til undersøkelsen har vi trukket et tilfeldig utvalg på 24 000 studenter som tar høyere utdanning.

Vi trenger svar fra studenter ved alle høyskoler og universiteter, og vi kan ikke erstatte deg med en annen person dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men svarene dine er viktige for oss. Jo flere som deltar, desto sikrere blir resultatene.

Svarene dine er viktige

Undersøkelsen samler inn data om studenter som tar høyere utdanning i Europa. Opplysningene fra Eurostudent vil bli brukt som grunnlag for analyser og sammenligninger av studenters levekår i flere land i Europa og til publikasjoner om studenter i Norge.

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og kreve at svarene dine blir slettet.
 • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern
 • Alt datamateriale blir anonymisert to år etter at datainnsamlingen er avsluttet.

 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  mandag–fredag, kl. 09.00–21.00

Lover og regler