140567
140567
innrapportering
2013-09-26T12:19:00.000Z
no

Pågår

Opplysninger om standard og pris på nye eneboliger

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Jeg har ikke bygget eller kjøpt ny enebolig.

Er det andre som har bygd på din eiendom eller har du solgt tomteareal? Ta kontakt med SSB og meld fra om dette.

Hva skal dataene brukes til?

SSB utarbeider en indeks som viser prisutviklingen på bygging av nye eneboliger. Indeksen publiseres hvert kvartal samlet for hele landet.

Hva brukes indeksen til?

Indeksen brukes blant annet til å justere forsikringstakstene på boliger. Indeksen er et nyttig hjelpemiddel for utbyggere og den brukes i Nasjonalregnskapet.

Hvorfor skal bare kona/samboer eller bare mannen svare, begge to står som eiere av boligen?

Vi velger den yngste av hjemmelshaverne. Det er mulig å delegere rollen til andre i Altinn, eller samarbeide med å svare.  

Kan jeg få utsettelse med å svare?

Ja, hvis du ikke har fått inn nødvendige opplysninger enda kan du få utsettelse i noen uker. Du vil motta en påminnelse med ny svarfrist.

Jeg kan ikke svare på noe av dette. Vi har kjøpt huset ferdig og har ikke hatt noe med byggeprosessen å gjøre. Kan dere sende skjemaet til utbygger?

Hvis du har kjøpt nøkkelferdig hus inkludert tomt holder det å gi opplysninger om total kjøpesum samt opplysninger om utvendig og innvendig standard på eneboligen.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen