390788
390788
innrapportering
2019-06-24T12:55:00.000Z
no

Pågår

Levekårsundersøkelsen om helse

Innhold

 • Om rapporteringen

I løpet av perioden august til desember 2019 gjennomføres levekårsundersøkelsen om helse i Norge. Undersøkelsen er viktig for å lage offisiell statistikk om befolkningens helse, funksjonsevne og omsorgsbehov. Statistikken gir oss mulighet til å sammenlikne helse mellom ulike grupper i samfunnet, og se utviklingen over tid.

I Levekårsundersøkelsen om helse spør vi om:

 • egen helsetilstand
 • bruk av helsetjenester
 • omsorgsbehov
 • levevaner og kontakt med andre

Svarene dine er viktige

Resultatene brukes til å lage offisiell statistikk, og undersøkelsen er også en del av et europeisk samarbeid om helsestatistikk for å sammenligne helsetilstand mellom land i Europa (EHIS). Statistikken vil også bli tilgjengelig for alle på ssb.no

Hvordan svarer du?

Dersom du er trukket ut til undersøkelsen, vil du motta en e-post eller et brev fra oss. I løpet av den nærmeste tiden vil en av våre intervjuere ringe deg for å gjennomføre et intervju.

Du kan også ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg.

Undersøkelsen gjennomføres kun per telefon. Intervjuet tar cirka 30 minutter. Intervjutiden vil kunne variere noe fra person til person.

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Hvem skal svare?

Vi har trukket et tilfeldig utvalg på 14 000 personer i alderen 15 år og eldre fra Folkeregisteret.

Vi trenger svar fra personer i alle aldre over hele landet, og vi kan ikke erstatte deg med en annen person dersom du ikke deltar.

For å få et riktig bilde av befolkningen er det viktig at så mange som mulig av dem vi kontakter deltar. Dersom det for eksempel er mange yngre som ikke svarer får vi mindre sikker informasjon om hvordan helsetilstanden blant unge er.

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og kreve at svarene dine blir slettet, eller for å be om innsyn i opplysningene.
 • For å gjøre intervjuet kortere, henter vi noen nødvendige opplysninger om deg fra offentlige registre. Dette gjelder opplysninger fra Folkeregisteret, opplysninger om utdanning fra skoleeiere og lånekassen, og opplysninger om inntekt, formue og arbeid, stønader og trygder fra Skatteetaten og NAV.
 • Etter endt datainnsamling vil opplysningene avidentifiseres ved at alle opplysninger som direkte kan knyttes til deg, vil slettes eller erstattes med et kodenummer som gjør det mulig å koble svarene dine med overnevnte registeropplysninger, uten at identiteten din avsløres.
 • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern.
 • Alt datamateriale blir anonymisert fem år etter at datainnsamlingen er avsluttet.

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00 Lør: 10.00 - 16.00

Lover og regler