420370
420370
innrapportering
2020-05-06T14:54:00.000Z
no

Pågår

Fritid og friluftsliv blant barn og unge

Innhold

 • Om rapporteringen

I juni 2020 gjennomfører Statistisk sentralbyrå (SSB) undersøkelsen Fritid og friluftsliv blant barn og unge. 7 500 barn i alderen 6 til 15 år er tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret til å svare på undersøkelsen.

Undersøkelsen er viktig for arbeidet med å tilrettelegge for barn og unges sosiale utvikling, fysiske kompetanse og forhold til naturen.

Hvordan svarer du?

Hvis barnet ditt er trukket ut til undersøkelsen, vil du som forelder eller omsorgsperson få et brev eller en e-post fra oss.

Det er kun mulig å besvare undersøkelsen på web.

Dersom du har fått invitasjon til å delta i undersøkelsen, kan du bruke lenken du har fått i e-post eller på SMS. Du kan også klikke på knappen «Elektronisk innrapportering» øverst på denne siden og logge inn med brukernavn og passord som du finner i e-posten vi har sendt deg.

Du kan svare på PC, Mac, nettbrett eller smarttelefon. Hvis du har mistet e-posten med brukernavn og passord, kan du kontakte oss på svar@ssb.no

Svarene er viktige

Det er svært viktig at barna som er trukket ut, deltar i undersøkelsen. Dersom vi får for få svar, vil vi få mindre sikker informasjon om barn og unges aktivitetsnivå. Vi kan ikke erstatte barna som er trukket ut, med andre dersom de ikke deltar i undersøkelsen. Utvalget er trukket slik at det skal representere den norske befolkningen.

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men svarene bidrar til bedre statistikk om hvordan barn og unge har det i dag.

Opplysningene er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern.
 • Alt datamateriale blir anonymisert to år etter at datainnsamlingen er avsluttet. Hvis du ønsker å trekke ditt barn eller be om at svarene blir slettet, rettet eller vil se svarene innen to år, kan du kontakte oss.

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00 Lør: 10.00 - 16.00

Lover og regler