283136
283136
innrapportering
2016-11-02T15:22:00.000Z
no

Pågår

Boligpanelet

Måleperiodemånedlig

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører hver måned en undersøkelse for å kartlegge husleiene i et utvalg av norske utleieboliger. I undersøkelsen spør vi om hva som betales i husleie og hva som er årsak til en eventuell endring fra forrige måned.

Opplysningene fra Boligpanelet benyttes som grunnlag for å beregne utviklingen i husleieprisene i konsumprisindeksen. Konsumprisindeksen viser prisutviklingen på ulike varer og tjenester i Norge og publiseres hver måned.

Klikk her for mer informasjon om konsumprisindeksen

Til undersøkelsen er det trukket utvalg på 2 500 boliger blant leieboliger som var med i SSBs undersøkelse om bolig og boforhold. Hver bolig er med i Boligpanelet i tolv måneder. De som er trukket ut mottar epost og sms fra SSB.

Av og til kontakter vi utleiere for å få nødvendige tilleggsopplysninger om utleieboligen. Utleiere og en del leieboere deltar på eget skjema på nett.

Hvordan skal jeg svare?

Du fyller ut et skjema på internett. Det tar bare et par minutter å svare på spørsmålene.

For å svare på internett benytter du lenken i epost eller sms som sendes til deg i starten av hver måned. Du kan velge om du vil svare på bokmål, nynorsk, engelsk eller polsk.

Noen har mulighet til å svare på telefon, men ikke alle. Vi ringer til de som kan svare på telefon.

 

 

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og kreve at svarene dine blir rettet eller slettet, eller for å be om innsyn i opplysningene.
 • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern

 

 

 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - tor: 09 - 21. Fre: 9 - 15

Lover og regler