279830
279830
innrapportering
2016-09-29T15:29:00.000Z
no

Ikke aktiv

Bolig og boforhold 2017

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

I oktober gjennomfører Statistisk sentralbyrå (SSB) sin årlige undersøkelse om bolig og boforhold. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge boliger og boforhold; og husleieprisene for ulike typer leide boliger i Norge. Undersøkelsen har sin bakgrunn i behovet for bedre og mer detaljert statistikk for leiemarkedet.

For at vi skal kunne utarbeide en god statistikk, ønsker vi svar på spørsmål om:

 • eventuelt eierskap
 • flytting
 • størrelse og kvalitet på utleieboligene
 • hvilke typer boliger som leies ut
 • lengde på leiekontrakter
 • hva som betales i husleie for ulike typer utleieboliger

Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 37 000 boliger. De som er trukket ut får et brev fra SSB. Utvalget består i hovedsak av leide boliger, men da det ikke finnes et fullstendig register over alle boliger som leies ut her i landet, får vi også med noen boliger som eies eller disponeres på annen måte. Vi vil gjerne at alle deltar uavhengig av om man eier eller leier.

Hvordan skal jeg svare?

For å svare på undersøkelsen klikker du på knappen ‘Elektronisk innrapportering’ øverst på siden. Det tar i underkant av 10 minutter å svare på spørsmålene.

Logg inn med brukernavn og passord som du finner i brevet du har mottatt. Du kan velge om du vil svare på norsk eller engelsk.

Dersom du ikke leier boligen din, skal du bare svare på et par spørsmål. Det samme gjelder hvis du har flyttet fra adressen eller ikke disponerer boligen selv.

I undersøkelsen spør vi de som er leieboere om kontaktinformasjon til utleier. Vi samler kontaktinformasjon slik at vi kan ta kontakt med utleier og spørre utleier om boligen. Vi deler ingen opplysninger. Du kan lese mer om personvernet lenger ned.

Hvorfor skal jeg svare på dette?

For å få et riktig bilde av eierskap, flytting og utleiemarkedet, og hva som betales i husleie, er det svært viktig at så mange som mulig deltar. Vi kan ikke erstatte din bolig med en annen, dersom du ikke deltar i undersøkelsen. Utvalget er trukket slik at det skal representere det norske utleiemarkedet. Du er viktig for oss!

Det er godt mulig du blir kontaktet igjen hver månder fra november i år til oktober neste år for en kort webundersøkelse om endringer i husleie og boforhold. For å kunne måle månedlige endringer må vi ha svar hver måned. Derfor er det viktig at du deltar hver gang. Det er viktig å svare selv om du har flyttet fra boligen. Slik kan du holde oss oppdatert om boligen og vi kan undersøke om den er tom eller har fått en ny beboer.

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og Statistisk sentralbyrå har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet.

For å gjøre undersøkelsen så kort som mulig, henter vi inn noen opplysninger direkte fra registre som Statistisk sentralbyrå har tilgang til. Dette gjelder opplysninger om fødeland fra folkeregisteret, opplysninger om utdanning fra skoleeiere og Lånekassen og opplysninger om inntekt fra skatteetaten og NAV. Innen to år etter at datainnsamlingen er avsluttet, vil alle opplysninger bli anonymisert. Undersøkelsen er frivillig og du kan når som helst trekke deg og kreve opplysningene slettet.

 

Trykk her for flere detaljer om undersøkelsen

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62885608
  Telefontid
  Man - Fre 09.00 - 21.00

Lover og regler