279830
279830
innrapportering
2018-10-01T08:00:00.000Z
no

Pågår

Bolig og boforhold

Måleperiodeårlig

Innhold

I oktober gjennomfører Statistisk sentralbyrå (SSB) sin årlige undersøkelse om bolig og boforhold. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge leieprisene for ulike typer leide boliger i Norge. Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 37 000 boliger.

For at vi skal kunne utarbeide en god statistikk, ønsker vi svar på spørsmål om

 • størrelse og kvalitet på utleieboligene
 • hvilke typer boliger som leies ut
 • lengde på leiekontrakter
 • hva som betales i husleie for ulike typer utleieboliger

Hvordan svarer du?

Hvis din bolig er trukket ut, får du en e-post eller et brev fra oss. Du får også en SMS med invitasjon til å delta. Du kan svare på undersøkelsen ved å bruke lenken du har fått på e-post eller SMS. Du kan også svare ved å klikke på knappen ‘Elektronisk innrapportering’ øverst på denne siden. Logg inn med brukernavn og passord som du finner i e-posten/brevet du har mottatt. Du kan velge om du vil svare på norsk eller engelsk. Det tar i underkant av ti minutter å svare på spørsmålene.

Dersom du ikke leier boligen din, skal du bare svare på et par spørsmål. Det samme gjelder hvis du har flyttet fra adressen eller ikke disponerer boligen selv.

Svarene dine er viktige

For å få et riktig bilde av leieprisene for ulike typer leide boliger i ulike deler av landet, er det svært viktig at så mange som mulig deltar. Vi kan ikke hente inn opplysninger fra en annen bolig dersom du ikke deltar i undersøkelsen. Utvalget er trukket slik at det skal representere hele det norske utleiemarkedet.

Utvalget består i hovedsak av leide boliger, men da det ikke finnes et fullstendig register over alle boliger som leies ut her i landet, er det også med noen boliger som eies eller disponeres på annen måte. Vi vil gjerne at alle deltar uavhengig av om man eier, leier eller disponerer boligen på annen måte.

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og kreve at svarene dine blir rettet eller slettet, eller for å be om innsyn i opplysningene.
 • Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern

For å gjøre undersøkelsen så kort som mulig henter vi inn noen opplysninger direkte fra registre som Statistisk sentralbyrå har tilgang til. Dette gjelder opplysninger om fødeland fra Folkeregisteret, opplysninger om utdanning fra skoleeiere og Lånekassen og opplysninger om inntekt fra Skatteetaten og NAV. Innen to år etter at datainnsamlingen er avsluttet, vil alle opplysninger bli anonymisert.

Et lite utvalg av de som svarer på undersøkelsen, blir kontaktet igjen hver måned fra november i år til oktober neste år for en kort webundersøkelse om endringer i husleien. For å kunne måle månedlige endringer i husleiene må vi ha svar hver måned.

Vil du vite mer, se https://www.ssb.no/priser-og-prisindekser/statistikker/lmu

 

 

 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - tor: 09 - 21. Fre: 9 - 15

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen