356239
356239
innrapportering
2018-07-18T10:53:00.000Z
no

Ikke aktiv

Undersøkelse om studievalg

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører nå en undersøkelse om studievalg.

Undersøkelsen er en del av flere forskningsprosjekt som forskere i Statistisk sentralbyrå (SSB) og Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) gjennomfører for å studere hvordan søkere til høyere utdanning oppfatter sine valgmuligheter, hva som er viktig for studievalg og hva studievalgene betyr for gjennomføring av høyere utdanning og arbeidsmarkedet.

 

Hvordan skal jeg svare?

Undersøkelsen gjennomføres ved at du fyller ut et skjema på internett. Det tar ca. 10 minutter å besvare spørsmålene, og du kan svare på PC, Mac, nettbrett eller mobiltelefon.

For å svare på internett benytter du lenken i eposten som sendes til deg. Du kan også åpne skjema ved å bruke knappen «Elektronisk innrapportering» på toppen av denne siden, du må da logge inn med brukernavn og passord fra den tilsendte eposten.

Dine svar er viktige

Du er en av 20 000 som er trukket ut tilfeldig blant de som har søkt om opptak til høyere utdanning i år. Det tar under 10 minutter å svare på undersøkelsen.

Alle som svarer er med i trekningen av 10 Apple watch. Dersom du svarer innen fredag 20. juli 2018 er du i tillegg med i trekkingen av ytterligere 5 Apple watch. Deltakelsen stenger onsdag 25. juli 2018. Deltakelsen er frivillig, men din deltakelse vil være med på å sikre gode og pålitelige resultater.

Opplysningene dine er sikre hos oss

Vi har lovpålagt taushetsplikt og behandler all informasjon om deg konfidensielt. Du kan når som helst trekke deg og kreve at svarene blir slettet. For å gjøre skjemaet kortere og for å få bedre utbytte av informasjonen vi samler inn, benytter vi opplysninger fra noen av våre registre. Dette gjelder utvalgte opplysninger om deg fra Folkeregisteret, Samordna opptak og Lånekassen, utdanningsopplysninger fra skoleeiere og opplysninger om yrkesaktivitet fra NAV og skatteetaten samt utdanningsopplysninger om din nærmeste familie.

All forskning vil skje på data som ikke lar forskerne identifisere de som har besvart undersøkelsen, men vi vil oppbevare identifiserte data separat for å kunne koble med opplysninger fra registre. Innen utgangen av 2038 vil vi anonymisere datamaterialet slik at identifisering av den enkelte ikke er mulig. Det er mulig vi vil kontakte deg igjen med ønske om at du svarer på flere spørsmål. Fram til 2028 vil vi oppdatere forskningsdataene årlig med registerdata om utdanning og arbeidsmarkedsdeltaksel, deretter annethvert år fram til 2038.

Hvordan trekker jeg meg fra undersøkelsen/forskningsprosjektet?

Du kan trekke deg fra både undersøkelsen og forskningsprosjektet ved å kontakte svartjenesten vår enten på telefon eller sende en epost til oss med navn og fødselsdato.

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00 Lør: 10.00 - 16.00

Lover og regler