146167
146167
innrapportering
2013-10-30T14:14:00.000Z
no

Pågår

Arbeidskraftundersøkelsen

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Formål

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger om hvor stor del av befolkningen som er i inntektsgivende arbeid, er hjemmearbeidende, skoleelever, trygdede og arbeidsledige gjennom hele året.

Resultatene fra undersøkelsen brukes til å følge den løpende utviklingen på arbeidsmarkedet og i økonomien, og man sammenligner arbeidsmarkedene i forskjellige land. Særlig er det stor interesse for å sammenligne arbeidsledigheten i Norge med Norden ellers og med EU-landene.

Undersøkelsen gir også informasjon om ulike befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet.

Informasjonen fra Arbeidskraftundersøkelsen blir ansett som så viktig at alle er pliktige til å svare. Arbeidskraftundersøkelsen blir gjennomført med hjemmel i Statistikkloven av 16. juni 1989.

Hvordan skal jeg svare?

I løpet av den nærmeste tiden vil du bli oppringt av en av våre intervjuere for å gjennomføre et intervju. Intervjuet varer i snitt 10 minutter, men vil variere noe fra person til person.

Undersøkelsen inneholder for det meste enkle faktaspørsmål om din egen situasjon på ulike områder som arbeid og utdanning. Undersøkelsen følger utviklingen over tid, og de samme personene kontaktes opptil åtte kvartaler på rad for oppdatering av opplysninger.

Alle i din familie som bor i din husholdning mellom 13-74 år er trukket ut til å delta. Ingen blir imidlertid intervjuet før de fyller 15.

Hvis det ikke passer å ta intervjuet når vi ringer, kan du når det passer deg, ringe oss på 62 88 56 08. Denne telefonen er betjent mandag til torsdag mellom klokken 16.30-21.00. Der vil du treffe en intervjuer som kan gjennomføre et intervju med deg.

Du kan ringe 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg. I tillegg kan du gi beskjed til intervjueren om når du vil kontaktes neste gang.

Intervjuet kan gjennomføres på norsk eller engelsk. Undersøkelsen kan kun gjennomføres på telefon.

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt eller at vi har feil opplysninger. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Hvorfor skal jeg svare på dette?

Vi kan ikke intervjue alle og har derfor trukket et utvalg som representerer den norske befolkningen. Vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. For å få et riktig bilde av arbeidsmarkedet er det derfor viktig at så mange som mulig av dem vi kontakter deltar. Det er like viktig å delta selv om du ikke har inntektsgivende arbeid. Dersom det for eksempel er mange yngre som ikke svarer får vi mindre sikker informasjon om hvordan sysselsettingen blant unge er.

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i Statistisk sentralbyrå har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. For å spare intervjutid, blir opplysninger fra noen registre som Statistisk sentralbyrå har tilgang til knyttet til svarene.

 

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 21.00 Lør: 10.00 - 16.00

Lover og regler