146167
146167
innrapportering
2013-10-30T14:14:00.000Z
no

Pågår

Arbeidskraftundersøkelsen

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

 • Om rapporteringen

Statistisk sentralbyrå (SSB) henter inn opplysninger om hvor stor del av befolkningen som er i inntektsgivende arbeid, er hjemmearbeidende, skoleelever, trygdede og arbeidsledige gjennom hele året.

Undersøkelsen inneholder for det meste enkle spørsmål om din situasjon.

Du vil blant annet få spørsmål om

 • du er i arbeid
 • du er arbeidsledig
 • du er alderspensjonist eller har en annen pensjon
 • du er skoleelev eller studerer

Du kan også få spørsmål om arbeidstid, overtid, midlertidig ansettelse og helse.

Undersøkelsen følger utviklingen over tid, og de fleste personene vil bli kontaktet åtte kvartaler på rad for oppdatering av opplysninger.

Noen vil kun delta i ett intervju.

Foresatte til personer under 18 år mottar et brev om at barnet er trukket ut til å delta.

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) blir ansett som så viktig at alle som er trukket ut, er pliktige til å svare.

AKU blir gjennomført med hjemmel i statistikkloven av 21. juni 2019.

Hvordan svarer du?

I løpet av den nærmeste tiden vil du bli oppringt av en av våre intervjuere. Intervjuet varer i cirka fem minutter, men det vil variere noe fra person til person.

Hvis det ikke passer å bli intervjuet når vi ringer, kan du ringe selv til 62 88 56 08 mandag til torsdag mellom klokken 16.30 og 21.00. En intervjuer vil svare og gjennomføre et intervju med deg.

Dersom du ønsker å forhåndsavtale en tid, kan du ringe 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no. Du kan gi beskjed til intervjueren om når du vil bli kontaktet neste gang.

Dersom du er foresatt til en ungdom mellom 15 og 18 år og har spørsmål, kan du ta kontakt med oss på telefonnummeret eller e-postadressen ovenfor. Det er viktig for oss å intervjue personer i denne aldersgruppen, selv om de ikke har inntektsgivende arbeid.

Intervjuet foregår på norsk, og du kan kun gjennomføre undersøkelsen på telefon.

Alle i alderen 15-89 år som sto registrert i din husholdning da du ble trukket ut, vil bli kontaktet for et eget intervju én gang. Det vil skje cirka 3 måneder etter ditt første intervju. Skulle det være endringer i husholdningen din innen den tid, ønsker vi fortsatt å intervjue dem.

Har du ikke hørt fra oss?

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt eller at vi har feil opplysninger. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Hvem skal svare?

Vi trenger svar fra hele landet, og vi har trukket et utvalg personer i alderen 15 til 89 år som representerer den norske befolkningen. Aldersgruppen har et stort spenn for at vi skal få informasjon om ulike befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet.

For å få et riktig bilde av arbeidsmarkedet er det viktig at så mange som mulig av dem vi kontakter deltar. Vi kan ikke erstatte deg med en annen person dersom du ikke deltar, og du er viktig for undersøkelsen selv om du ikke har inntektsgivende arbeid. Dersom det for eksempel er mange yngre som ikke svarer, får vi mindre sikker informasjon om hvordan sysselsettingen er blant unge.

Svarene dine er viktige

Resultatene fra undersøkelsen bruker vi til å følge den løpende utviklingen i arbeidsmarkedet og økonomien. Arbeidsmarkedene i ulike land blir sammenlignet for å måle endringer. Det er av særlig stor interesse å sammenligne arbeidsledigheten i Norge med Norden for øvrig og med EU-landene. 

Opplysningene dine er sikre hos oss

 • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
 • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. For å spare intervjutid, blir opplysninger fra noen registre som SSB har tilgang til, knyttet til svarene.
 • Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på www.ssb.no/omssb/personvern

Kontakt

 • E-post
  svar@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - tor: 09 - 21. Fre: 9 - 15

Lover og regler