122133
122133
innrapportering
2013-09-18T15:08:00.000Z
no

Pågår

Kvartalsvis regnskap fra kommuner og fylkeskommuner

Måleperiodekvartalsvis

Ingen indikasjoner på driftsproblemer.

Innhold

I høyre marg finnes dokumenter som kan være til hjelp ved rapporteringen.

For ytterligere veiledning og øvrige henvendelser kan SSB kontaktes, kontaktinformasjon fremgår øverst i høyre marg.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen

Andre nettsteder