122782
122782
innrapportering
2013-06-12T14:14:00.000Z
no

Ikke aktiv

Kirkelige fellesråd og menighetsråd - rapportering

Måleperiodeårlig

Innhold

Veiledning for utfylling av skjema 28 - bokmål (pdf-format)

Rettleiing for utfylling av skjema 28 -  nynorsk (pdf-format)

Kontakt

Resultater fra rapporteringen