127019
127019
innrapportering
2016-12-09T13:08:00.000Z
no

Ikke aktiv

IPLOS - Individbasert helse- og omsorgsstatistikk

Måleperiodeårlig

Innhold

 

Lister over virksomheter til bruk i IPLOS-rapportering:

Lister over institusjoner for døgnopphold i spesialisthelsetjenesten (Excel-format):

Listene viser bl.a. hvilke organisasjonsnummer som skal brukes når mottakere av pleie og omsorgstjenester blir registrert i kommunens lokale fagsystem. Listene tar utgangspunkt i enheter registrert i Bedrifts- og foretaksregisteret/Enhetsregisteret. Dersom kommunen finner feil eller mangler i listene, ber vi om at det tas kontakt med SSB. For nærmere informasjon om næringsstandard (SN2007) som er brukt, se Næringsstandard og næringskoder

Kontakt

Lover og regler