124702
124702
innrapportering
2013-06-20T12:00:00.000Z
no

Pågår

Bruk av IKT i staten

Måleperiodeårlig

Innhold

Perioden det skal rapporteres for er 1. kvartal dersom det ikke er oppgitt noe annet i spørsmålsteksten.

Personen som fyller ut spørreskjemaet bør ha god kjennskap til virksomhetens bruk av IKT, for eksempel en IKT-ansvarlig. Hvis personen som fyller ut skjemaet mangler informasjon på noen av områdene i skjemaet, skal nødvendig informasjon innhentes fra andre personer i virksomheten, eller hos ekstern aktør som leverer IKT-tjenester til virksomheten.

Det er mulig å la noen spørsmål stå ubesvart, men rapporter med mange ubesvarte spørsmål, eller "vet ikke" som svaralternativ, vil ikke bli ansett som gyldige svar.

Alle direktorat og etater med underliggende enheter skal rapportere på vegne av hele etaten. Svarene skal da reflektere situasjonen også for underenhetene så langt det er mulig. Det er anledning til å oppgi eventuelle avvik i kommentarfelt.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen