124702
124702
innrapportering
2013-06-20T12:00:00.000Z
no

Pågår

Bruk av IKT i staten

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Bruk av IKT i staten (RA-0536)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne kartlegge bruken av IKT og digitalisering i staten, trenger vi informasjon om blant annet:

 • IKT-/digitaliseringsstrategi
 • IKT-prosjekter
 • digitale tjenester
 • digitale prosesser innenfor innkjøp
 • informasjons- og IKT-sikkerhet
 • åpne data
 • IKT-spesialister og IKT-kompetanse

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under fanen «veiledning» og DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Politikere, offentlige virksomheter, næringsliv og forskere bruker statistikken for å forstå utfordringene innenfor IKT og digitalisering i offentlig sektor, og planlegge for framtiden. For å kunne iverksette de riktige tiltakene, er regjeringen avhengig av kunnskap om situasjonen i dag.

Hvem skal rapportere?

Alle statlige virksomheter som har mottatt brev om rapportering til undersøkelsen, skal rapportere. Direktorat og etater som har tilhørende regionale og lokale enheter og spesialenheter, leverer én rapport på vegne av hele direktoratet/etaten. Alle departement rapporterer på vegne av seg selv.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og hente inn opplysninger: statistikkloven § 2.2
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen