På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

117314
117314
innrapportering
2021-08-10T12:45:00.000Z
no

Ikke aktiv

Utenlandske forsikringsselskaper - regnskapsrapportering for filialer

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Regnskapsopplysningene inngår i kredittmarkedsstatistikken som en del av offisiell statistikk, nasjonalregnskapet og benyttes i internasjonal rapportering. Kredittmarkedsstatistikken generelt bidrar til et beslutningsgrunnlag for penge- og kredittpolitikken. Opplysningene kan (etter avtale) også benyttes til beregning av utligning til Finanstilsynets tilsynsutgifter

Rapporteringen gjelder alle utenlandske forsikringsselskapers filialer i Norge med konsesjon fra Finanstilsynet, eksklusive de som leverer gjennom forsikringsselskapenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (FORT). Det skal avgis oppgaver over rapportørenhetenes virksomhet i Norge, og gjelder kun årsregnskapet. Rapportene kan leveres som vedlegg til Statistisk sentralbyrå på e-postadressen kreditt250@ssb.no

Kontakt