117314
117314
innrapportering
2019-04-01T09:55:00.000Z
no

Ikke aktiv

Utenlandske forsikringsselskaper - regnskapsrapportering for filialer

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Regnskapsopplysningene inngår i kredittmarkedsstatistikken som en del av offisiell statistikk, nasjonalregnskapet og benyttes i internasjonal rapportering. Kredittmarkedsstatistikken generelt bidrar til et beslutningsgrunnlag for penge- og kredittpolitikken. Opplysningene vil også benyttes til beregning av utligning til Finanstilsynets tilsynsutgifter

Rapporteringen gjelder alle utenlandske forsikringsselskapers filialer i Norge, eksklusive de som leverer gjennom forsikringsselskapenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (FORT). Det skal avgis oppgaver over rapportørenhetenes virksomhet i Norge, og gjelder kun årsregnskapet. Rapportene skal leveres til Statistisk sentralbyrå på e-postadressen kreditt250@ssb.no

Kontakt