337686
337686
innrapportering
2018-01-19T16:16:00.000Z
no

Ikke aktiv

Plantevern på friland

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått melding i Altinn om at dere har fått et skjema til Plantevern på friland (RA-0475) fra Statistisk sentralbyrå (SSB)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører med støtte fra Landbruksdirektoratet en undersøkelse om bruk av kjemiske plantevernmidler og andre planteverntiltak for året 2017.

For å kunne lage god statistikk over bruken av kjemiske plantevernmidler og andre planteverntiltak trenger vi opplysninger om:

  • hvilke preparater som ble brukt
  • dato for behandlingen og hvor mye av preparatet som ble brukt per dekar (dette er opplysninger som finnes i plantevernjournalen, og som det er svært viktig at dere fyller ut)
  • hva slags utstyr dere benyttet i behandlingen
  • noe av arealet ble dyrket økologisk og i tilfelle hvor mye som var Debio-godkjent

Dersom det ikke ble benyttet kjemiske plantevernmidler, skal skjemaet likevel besvares og sendes inn.

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Formålet med undersøkelsen er å skaffe data om den faktiske bruken av plantevernmidler i jordbruket totalt og i enkeltkulturer.

Slike data er viktige i forbindelse med godkjenning av preparater og stoffer, ved beregning av eksponering og risikovurdering, og mer generelt til forskning og veiledning.

Hvem skal rapportere?

Utvalget er trukket blant dem som søkte produksjonstilskudd høsten 2017. Det er frivillig å svare, men for at vi skal få så god statistikk som mulig er det viktig at alle som er trukket ut, svarer på undersøkelsen.

De som sender inn godt utfylt skjema, er med i trekningen av fire Universal Presentkort à kr 5 000. Vinnerne blir tilskrevet.

Slik rapporterer dere

Opplysningene rapporteres elektronisk via Altinn. Se brukerveiledningen i høyre marg for mer informasjon om innlogging og utfylling i Altinn.

Som personlig næringsdrivende, innehaver eller daglig leder, vil du automatisk ha rolle som utfyller/innsender.

Du kan videre tildele rolle til andre på vegne av foretaket. For å fylle ut og sende inn skjemaet, trenger man rollen utfyller/innsender

Har du problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

 

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen